Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


caokhanh97

Đăng ký: 15-05-2012
Offline Đăng nhập: 02-08-2015 - 21:13
*----

Chủ đề của tôi gửi

Tính thể tích hình chóp SABCD tính cosin giưa 2 mặt phẳng (SBC) và (SCD)

25-07-2014 - 16:39

Cho hinh chóp SABCD đáy là ABCD là hình thoi cạnh a, góc BAD= 60. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng ABCD là trung điểm của đoạn AB, mặt phẳng (SBC) và ( ABCD) tạo vs nhau 1 góc 60 độ . Tính thể tích hình chóp SABCD, tính cosin giưa 2 mặt phẳng (SBC) và (SCD)


Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=$\sum \frac{x^{^{2...

02-07-2014 - 10:28

Cho $x, y, z, t$ là các số thực dương thỏa mãn $x^{2}+y^{2}+z^{2}+t^{2}=4$

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : $\mathbb{P} =\frac{x^{2}}{\sqrt{y}}+ \frac{y^{2}}{\sqrt{z}}+ \frac{z^{2}}{\sqrt{t}}+\frac{t^{2}}{\sqrt{x}}$

$\sum \frac{x^{^{2}}}{\sqrt{y}}$


MIN $P = \frac{a}{a+1}+\frac{b}{b+1...

02-08-2013 - 15:29

Cho a, b, c với a + b + c =0 và a +1 > 0, b + 1 >0, c + 4 > 0. Tìm MIN của $P = \frac{a}{a+1}+\frac{b}{b+1}+\frac{c}{c+4}$


$\frac{Sin x + Sin2x + Sin 3x}{Cosx + cos2x + cos3x}=...

30-07-2013 - 20:43

$\frac{Sin x + Sin2x + Sin 3x}{Cosx + cos2x + cos3x}= \sqrt{3}$. Tìm x


$Sin2x - 5Cos2x + 6(Sinx + Cosx) + 3 = 0$.

30-07-2013 - 20:39

Sin2x - 5Cos2x + 6(Sinx + Cosx) + 3 = 0. Tìm x