Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Nguyen Tho The Cuong

Đăng ký: 28-05-2012
Offline Đăng nhập: 24-07-2013 - 21:47
-----

Chủ đề của tôi gửi

Lục giác ABCDEF nội tiếp

31-03-2013 - 08:09

Lục giác ABCDEF nội tiếp  một đường tròn có các cạnh AB,CD, EF bằng bán kính của đường tròn.Chứng minh các trung điểm của 3 Cạnh còn lại là 3 đỉnh của 1 tam giác đều


Cho x,y,z >0

31-03-2013 - 08:04

Cho x,y,z >0 thoả mãn xy+yz+zx=xyz.

Chứng Minh: $\sum \frac{y}{x^{2}}\geq 3(\sum \frac{1}{x^{2}})$


Tìm các số chính phương $\overline{abcd}$ biết $\ov...

31-03-2013 - 08:01

1.Tìm các  số chình phương $\overline{abcd}$ biết $\overline{ab}-\overline{cd}=1$

2.Tìm các chữ số x,y,z,t thoả mãn $\overline{xy}^{2}=\overline{yz}^{2}+\overline{tz}^{2}$


Cho n là số tự nhiên. Chứng minh nếu $A=2+2\sqrt{28n^{2}+1...

31-03-2013 - 07:58

Cho n là số tự nhiên. Chứng minh nếu $A=2+2\sqrt{28n^{2}+1}$ là số nguyên thì A cũng là số chình phương


Cho tam giác ABC đều và hình vuông ADGE cùng nội tiếp 1 đường tròn (O,R).Tính diện tích...

31-03-2013 - 07:55

Cho tam giác ABC đều và hình vuông ADGE cùng nội tiếp 1 đường tròn (O,R).Tính diện tích phần chung của 2 hình này