Đến nội dung


thusang3605

Đăng ký: 28-05-2012
Offline Đăng nhập: 07-07-2015 - 20:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

Vấn đề rắc rối cần sự giúp đỡ gấp

02-11-2012 - 20:33

Cái gì vậy( biểu tượng màu đỏ khu vực đóng khung) là cái gì ai biết giúp với chỉ giùm cách giải quyết nó luôn

Tìm GTNN của biểu thức: $A=x^2+2xy-2y^2-2y+10$

28-05-2012 - 21:44

Cho $x,y$ thoả mãn $\sqrt{(x+2)}-y^3=\sqrt{(y+2)}-x^3$
Tìm GTNN của biểu thức:
$$A=x^2+2xy-2y^2-2y+10$$