Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thusang3605

Đăng ký: 28-05-2012
Offline Đăng nhập: 07-07-2015 - 20:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

Vấn đề rắc rối cần sự giúp đỡ gấp

02-11-2012 - 20:33

Cái gì vậy( biểu tượng màu đỏ khu vực đóng khung) là cái gì ai biết giúp với chỉ giùm cách giải quyết nó luôn

Tìm GTNN của biểu thức: $A=x^2+2xy-2y^2-2y+10$

28-05-2012 - 21:44

Cho $x,y$ thoả mãn $\sqrt{(x+2)}-y^3=\sqrt{(y+2)}-x^3$
Tìm GTNN của biểu thức:
$$A=x^2+2xy-2y^2-2y+10$$