Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


math1911

Đăng ký: 31-05-2012
Offline Đăng nhập: 10-06-2018 - 16:20
-----

#682812 chứng minh 4 điểm thẳng hàng !

Gửi bởi math1911 trong 02-06-2017 - 22:37

Đề có vấn đề câu c.
b)K là trực tâm tam giác PAB=>H,K,C,P đẳng trục
d) - CH^2=HA.HB,HDA đồn dạng HBE suy ra CH^2=DH.DE
- Áp dụng BDT Cauchi D,E đối xứng qua HC khi C ở giữa đường tròn. Lúc đó H trùng O.


#682723 CM S là trung điểm DN

Gửi bởi math1911 trong 02-06-2017 - 10:24

Uhm.mình nhầm


#682482 $KP =KQ $

Gửi bởi math1911 trong 30-05-2017 - 22:30

Cho đường tròn $(0) $.$A $ là điểm nằm ngoài $(0) $.2 tiếp tuyến $AB,AC $,cát tuyến $ADE $ ($AD <AE $,$AE $ nằm khác phía với $AC$ so với $AO $).gọi $I $ là trung điểm $DE $. $DP,EQ $ là 2 đường cao trong tam giác $DEC $,$PQ $ cắt $BC $ tại $k $.chứng minh các tứ giác $KPEB $,$KQDB $ nội tiếp từ đó suy ra $KP =KQ $.


#637589 Tìm tọa độ các đỉnh tam giác

Gửi bởi math1911 trong 02-06-2016 - 11:11

+ cm được BE là phân giác trong góc AEK.suy ra BE là trung trực của DK nên H là trung điểm của DK.tìm được tọa độ H.
+ Viết pt BE,cho giao với (C) tìm đc B
+Tứ giác ABHD nội tiếp đường tròn đường kính BD.Viết được pt đường tròn ngoại tiếp tứ giác này.sau đó cho giao với đường thẳng qua A ta sẽ tìm đc A
+ Còn điểm C thì dễ rồi.


#637472 tam giác ABC nội tiếp đường tròn (c)

Gửi bởi math1911 trong 01-06-2016 - 21:05

Trong mặt phẳng tọa dộ OXY cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I(1:2) và có trực tâm H thuộc
d: x- 4y -5=0. biết AB có pt 2x+y-14=0 và khoảng cách từ C đến AB =$3\sqrt{5}$. tìm tạo độ C biết yc<2

+Gọi M,G là trung điểm AB và trọng tâm tam giác.
+Tìm đc M.
+Sử dụng HG=2GI ( vector nhé).tìm đc tọa độ của G theo điểm H.
+G là trọng tâm nên CH=2GM (vector nhé) suy ra đc tọa độ C theo điểm H.
+Tính d[C,AB] là xong rồi.


#637374 Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

Gửi bởi math1911 trong 01-06-2016 - 13:23

Không biết có cách nào ngắn hơn ko.nhưng mình chỉ tìm đc cách này.
Bài này Tìm $B$ là khó nhất.

Hình gửi kèm

  • WP_20160601_004.jpg#636347 ABHM NỘI TIẾP

Gửi bởi math1911 trong 28-05-2016 - 20:51

Cho tam giác $ABC$cân tại A,đường cao AH.trên đoạn AB lấy điểm D sao cho AB=3AD.Gọi K là hình chiếu của B trên $CD$,$M$ là trung điểm của $KC$.Chứng minh tứ giác $ABHM$ nội tiếp.


#563701 Giải phương trình $ (4x-1)(\sqrt{x+3} +\sqrt[3]...

Gửi bởi math1911 trong 05-06-2015 - 16:14

đây bạn.

Hình gửi kèm

  • WP_20150605_003.jpg#563391 Hình học lớp 9

Gửi bởi math1911 trong 04-06-2015 - 10:01

Đây nè bạn.

Hình gửi kèm

  • WP_20150604_001.jpg#563013 Cho đường tròn, chứng minh EA.FA = EH.FC

Gửi bởi math1911 trong 02-06-2015 - 12:55

Bạn sử dụng tính chất chân đường phân giác trong ấy là ra câu c)


#530715 ​ $\sqrt{2x-1} + x^{2} -3x +1= 0$

Gửi bởi math1911 trong 26-10-2014 - 22:03

Đây nè bạn.

Hình gửi kèm

  • WP_20141026_003.jpg#511490 $M=\sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{12}}...

Gửi bởi math1911 trong 07-07-2014 - 17:12

So sánh: 

$M=\sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{12}}}+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6}}}}$

Và          

$N=\sqrt{15}+\sqrt{11}$
#501945 Cho chóp $S.ABC$ tính diẹn tích mặt cầu.

Gửi bởi math1911 trong 27-05-2014 - 15:56

Gọi $I$ là tâm của tam giác $ABC$,thì $AI=\frac{2}{3}.\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{a\sqrt{3}}{3}$,theo đề ra ti ta có:$SA=SB=SC=AI/cos60=\frac{2a\sqrt{3}}{3}$.và $SI=a$

Dễ thấy $\Delta OAB=\Delta OHB(c.g.c)\Rightarrow HB=AB=a$.

vậy $H$ chia $AB$ theo tỷ số:$\frac{HA}{HB}=\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$.

Vì $OA\perp (ABC);SI\perp (ABC)\Rightarrow OA//SI$,hạ $OP\perp SI$,đặt $OA=OH=R$(bán kính mặt cầu).$K$ là giao điểm của $OP$ và $SA$ ta có:

$OK=\geq \frac{R\sqrt{3}}{3}\Rightarrow OP=\frac{a\sqrt{3}}{3}-\frac{R\sqrt{3}}{3}=\frac{\sqrt{3}}{3}(a-R)$ và $SH=\frac{2a\sqrt{3}}{3}-a$;$SP=SI-R=a-R$.Nên ta suy ra:

$SH^{2}+R^{2}=SO^{2}=OP^{2}+SP^{2}\Rightarrow (\frac{2a\sqrt{3}}{3}-a)^{2}+R^{2}=\frac{a^{2}}{3}+(a-R^{2})$

Suy ra:$R=\frac{4a\sqrt{3}+3a}{6}$.

Vậy diẹn tích mặt cầu:$S=4\Pi R^{2}=4\Pi.(\frac{4a\sqrt{3}+3a}{6})^{2}$

 

 

 

 

 

Hình gửi kèm

  • untitled.JPG#498673 $\left\{\begin{matrix} x^{3}+2y^{2}=x^{2}y+2xy &...

Gửi bởi math1911 trong 12-05-2014 - 22:28

ĐK...

PT 1$\Leftrightarrow x^2(x-y)-2y(x-y)=0\Leftrightarrow (x-y)(x^2-2y)=0$

ĐẾn đây có lẽ cũng dễ !!!

Không dễ ah nha.Thử thay vào pt dưới xem sao bạn.

P/s: lại một người nữa như tôi
#496485 $6x^{2}-5x+1=\sqrt[3]{1-8x^{3}}$

Gửi bởi math1911 trong 01-05-2014 - 21:49

Giải PT: $6x^{2}-5x+1=\sqrt[3]{1-8x^{3}}$