Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


math1911

Đăng ký: 31-05-2012
Offline Đăng nhập: 10-06-2018 - 16:20
-----

Chủ đề của tôi gửi

đa giác đều 18 cạnh

03-06-2018 - 22:02

Cho đa giác đều 18 cạnh.Nối tất cả các đỉnh với nhau.Chọn 2 tam giác trong số các tam giác vuông tạo thành từ 3 đỉnh trong 18 đỉnh của đa giác .Tính xác xuất để chọn được 2 tam giác vuông cùng chu vi.

$KP =KQ $

30-05-2017 - 22:30

Cho đường tròn $(0) $.$A $ là điểm nằm ngoài $(0) $.2 tiếp tuyến $AB,AC $,cát tuyến $ADE $ ($AD <AE $,$AE $ nằm khác phía với $AC$ so với $AO $).gọi $I $ là trung điểm $DE $. $DP,EQ $ là 2 đường cao trong tam giác $DEC $,$PQ $ cắt $BC $ tại $k $.chứng minh các tứ giác $KPEB $,$KQDB $ nội tiếp từ đó suy ra $KP =KQ $.

$KP =KQ $

30-05-2017 - 22:29

Cho đường tròn $(0) $.2 tiếp tuyến $AB,AC $,cát tuyến $ADE $ ($AD <AE $,$AE $ nằm khác phía với $AC$ so với $AO $).gọi $I $ là trung điểm $DE $. $DP,EQ $ là 2 đường cao trong tam giác $DEC $,$PQ $ cắt $BC $ tại $k $.chứng minh các tứ giác $KPEB $,$KQDB $ nội tiếp từ đó suy ra $KP =KQ $.

$QS=QN$

24-05-2017 - 11:26

Cho tam giác nhọn $ABC$ nội tiếp $(0)$.Ba đường cao $AD,BE,CF$ cắt nhau tại $H$.Gọi $I$ là tâm đường tròn ngoại tiếp $(BCEF)$.Đường thẳng vuông góc với $IH$ tại $I$ cắt $AB AC AD$ lần lượt tại $N,S,Q$.chứng minh $QN=QS$

$PJ$ là phân giác.

20-05-2017 - 11:15

Cho tam giác $ABC$ nhọn ($AB<AC$) nội tiếp đường tròn $(O)$.Hai đường cao $BE$ và $CF$ cắt nhau tại $H$,$BE$ cắt $(O)$ tại $X$.kẻ đường kính $AK$,$KH$ cắt $(O)$ tại $P$.Gọi $M$ là điểm chính giữa cung nhỏ $BC$,$MX$ cắt $AC$ tại $J$.Chứng minh $PJ$ là phân giác góc $EPC$.