Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


trungdung97

Đăng ký: 04-06-2012
Offline Đăng nhập: 28-07-2017 - 10:43
***--

Chủ đề của tôi gửi

$\sum \sqrt{\frac{a}{a^{2}+3b^{2...

28-07-2017 - 10:43

Cho a,b,c,d dương thỏa mãn a+b+c+d=4. Cmr

$\sum \sqrt{\frac{a}{a^{2}+3b^{2}+5c^{2}+7d^{2}}}\leq 1$


$\int_{0}^{1}\frac{x}{(1+x^{3...

14-01-2015 - 15:35

tính $\int_{0}^{1}\frac{x}{(1+x^{3})\sqrt[3]{1+x^{3}}}dx$


$a+b+c+\frac{1}{4}min((a-b)^{2},(b-c)^{2...

27-11-2014 - 19:01

Cho a,b ,c dương thõa mãn $a^{2}+b^{2}+c^{2}+abc= 4$ CMR $a+b+c+\frac{1}{4}min((a-b)^{2},(b-c)^{2},(c-a)^{2})\leq 3$


$\left\{\begin{matrix} a+b=1 & \\ a+2b...

13-11-2014 - 16:56

Giải hệ pt $\left\{\begin{matrix} a+b=1 & \\ a+2b=5 & \end{matrix}\right.$


$\sum_{1995}^{2000}a_{k}^{2}$ kh...

13-11-2014 - 14:15

$a_{0}=1,a_{1}=3$ $\left\{\begin{matrix} a_{n+2}=a_{n+1}+9a_{n} nếu n chẵn& \\ a_{n+2}=a_{n+1}+5a_{n} nếu n lẻ \end{matrix}\right.$ nếu n lẻ.CmR 1)$\sum_{1995}^{2000}a_{k}^{2}$ không chia hết cho 20 .2)$a_{2n+1}$ không chính phương