Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


letiendat96

Đăng ký: 11-06-2012
Offline Đăng nhập: 22-09-2020 - 22:17
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Hệ phương trình của diễn đàn toán học

04-04-2015 - 22:37

Giải hệ phương trình  ~O)

File gửi kèm  CodeCogsEqn (3).png   5.79K   95 Số lần tải

 


Trong chủ đề: Mục lục Các bài toán Giải tích

28-03-2015 - 10:24

$\left ( y^2+2y+x^2 \right )y'+2x=0,y(1)=0$


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} 9y^{4} +24y^{3}-xy^{2}+7y^{2}=...

04-08-2014 - 21:00

Giải phương trình:

 

1/ $ x^{3}-4x^{2}-5x+6=\sqrt[3]{7x^{2}+9x-4}$

2/ $16x^{3}-24x^{2}+12x-3=\sqrt[3]{x}$

3/ $3^{x}=1+x+\log _{3}^{1+2x}$

4/ $-2x^{3}+10x^{2}-17x+8=2x^{2}\sqrt[3]{5x-x^{3}}$

5/ $\left ( 5x-6 \right )^{2}-\frac{1}{\sqrt{5x-7}}=x^{2}-\frac{1}{\sqrt{x-1}}$

6/ $x^{3}+3x^{2}+4x+2=\left ( 3x+2 \right )\sqrt{3x+1}$

7/ $2\sqrt[3]{2x-1}=27x^{3}-27x^{2}+13x-2$

8/ $4x^{2}+2\sqrt{3-4x}-7=-\left ( \frac{5-4x^{2}}{2} \right )^{2}$


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} 9y^{4} +24y^{3}-xy^{2}+7y^{2}=...

26-07-2014 - 00:41

vd1:

 $x^{2}-4x+3=\sqrt{x+5}$

$x=\sqrt[3]{\frac{1}{54}\left ( -61+3\sqrt{417} \right )}-\frac{2}{9\sqrt[3]{\frac{1}{54}(-61+3\sqrt{417})}}+\frac{4}{3}$


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} 9y^{4} +24y^{3}-xy^{2}+7y^{2}=...

26-07-2014 - 00:35

vd2:

 

$x^{4}-4x=1$

 

$x=\tan \left [ \frac{\pm\arccos \left ( \frac{2-\sqrt{2}}{2} \right ) }{2} \right ]+\frac{\Pi }{16}$