Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


sptb

Đăng ký: 16-06-2012
Offline Đăng nhập: 12-04-2014 - 09:39
-----

Chủ đề của tôi gửi

Nhóm con chuẩn tắc của nhóm tự do

14-06-2013 - 21:41

Anh chị hướng dẫn giúp em bài toán sau ạ:

Cho nhóm tự do $F$ và nhóm con $N\leq F$ sinh bởi tập $\left \{ x^n |x \in F \right \}$ (n là số nguyên cố định). Chứng minh $N$ là nhóm con chuẩn tắc của $F$

Em cảm ơn anh/chị


Chứng minh M, N thuộc một đường tròn cố định

09-06-2013 - 16:13

Nhờ anh chị hướng dẫn giúp em bài toán sau:

Cho đường thẳng d và hai điểm A, B thuộc d. Trong một nửa mặt phẳng có bờ là d cho hai đường tròn thay đổi (O) và (O') lần lượt tiếp xúc nhau tại C. Đường tròn $(\alpha )$ tiếp xúc với (O), (O') và d lần lượt tại M, N, P. Chứng minh rằng: M, N thuộc một đường tròn cố định. 

Em cảm ơn anh/chị.


$(m,n)= d \Rightarrow (m,\frac{n}{d})= 1$ hoặc...

01-06-2013 - 17:47

Nhờ anh chị hướng dẫn em chứng minh ý sau:

$(m,n)= d \Rightarrow (m,\frac{n}{d})= 1$ hoặc $(n,\frac{m}{d})= 1$

Em cảm ơn anh chị.


Tính tổng: $$\sum_{x=0}^{p-1}(\frac{x(x+k)...

08-01-2013 - 17:23

Nhờ anh chị hướng dẫn em bài toán sau
Tính tổng
$$\sum_{x=0}^{p-1}\bigg(\frac{x(x+k)}{p}\bigg)$$
Với $p\in \mathcal{P}, k \in \mathbb{N}, (p,k)=1$ và các số hạng đều là ký hiệu Legendre.
Em cảm ơn anh chị.

$\text{a}^{\text{m} - 1} \equiv 1 (...

05-01-2013 - 23:54

Cho $\text{a} \in \mathbb{Z}$ $,$ $\text{a} \neq 0$. Chứng minh rằng : có vô số hợp số $\text{m}$ sao cho $\text{a}^{\text{m} - 1} \equiv 1 ( \text{mod m} )$.