Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vanhieu9779

Đăng ký: 22-06-2012
Offline Đăng nhập: 03-08-2016 - 09:58
****-

#545553 Trong hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có A(3;4). Gọi M,N lần lượt là trung...

Gửi bởi vanhieu9779 trong 23-02-2015 - 08:13

Trong hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có A(3;4). Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và DC, gọi E là giao điểm của BN và CM. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác BME. Biết rằng đường thẳng BN có phương trình x-3y+1=0 và điểm B có tọa độ nguyên
#533819 Tìm min: P=$\frac{x}{y+1}+\frac{y...

Gửi bởi vanhieu9779 trong 19-11-2014 - 21:29

Cho $x,y,z>0$ thỏa mãn $xy\geq 1$, $z\geq 1$. Tìm min: P=$\frac{x}{y+1}+\frac{y}{x+1}+\frac{z^{3}+2}{3(xy+1))}$
#530197 $(a^{2}+2)(b^{2}+2)(c^{2}+2)\leq 216...

Gửi bởi vanhieu9779 trong 23-10-2014 - 20:32

Cho các số thực $a,b,c\geq 1$ thỏa mãn $a+b+c=6$. Chứng minh rằng: $(a^{2}+2)(b^{2}+2)(c^{2}+2)\leq 216$
#528527 $a^{2}+b^{2}+c^{2}\geq 4(a^{2}b^{2}+b^{2}c^{2}+c^{2}a^{2}).$

Gửi bởi vanhieu9779 trong 12-10-2014 - 21:10

$VT = \frac{\sum xy(x+y)}{(x+y)(y+z)(z+x)}$

 

$VP = 4\frac{xyz}{(x+y)(y+z)(z+x)}\left(\frac{x}{y+z}+\frac{y}{z+x}+\frac{z}{x+y} \right)$

t thấy gần như giải thiết đề bài cho k cần thiết
#527977 $a^{2}+b^{2}+c^{2}\geq 4(a^{2}b^{2}+b^{2}c^{2}+c^{2}a^{2}).$

Gửi bởi vanhieu9779 trong 09-10-2014 - 20:51

Với a,b,c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $a^{2}+b^{2}+c^{2}+2abc=1$ . Chứng minh rằng:

$a^{2}+b^{2}+c^{2}\geq 4(a^{2}b^{2}+b^{2}c^{2}+c^{2}a^{2}).$
#471498 ông A gửi tiết kiệm 100 triệu đồng

Gửi bởi vanhieu9779 trong 17-12-2013 - 22:19

Ông A gửi tiết kiệm 100 triệu đồng với lãi suất r=0.7% một tháng. Mỗi tháng ông A phải rút ra 1 triệu đồng.

a)Hỏi số tiền ông A có trong ngân hàng sau 1 năm là bao nhiêu?

b)Hỏi sau bao nhiêu tháng( kể từ khi gửi tiền) thi ông A không thể rút ra được số tiền lớn hơn 90 triệu đồng?
#470746 Tìm số có 4 chữ số

Gửi bởi vanhieu9779 trong 13-12-2013 - 21:17

Hãy xấp xỉ tốt nhất nghiệm dương của phương trình sau bởi một phân số mà tử và mẫu đều là số tự nhiên có 4 chữ số: 3x^2-8x+9=0
#464363 phương trình x+y+z+t=17

Gửi bởi vanhieu9779 trong 14-11-2013 - 21:25

phương trình x+y+z+t=17 có bao nhiêu nghiệm nguyên
#458479 P =$(xy+yz+2xz)^{2}-\frac{8}{(x+y+z)^{2}-xy-yz+2}$ với $x...

Gửi bởi vanhieu9779 trong 18-10-2013 - 22:57

Tìm giá trị nhỏ nhất của P =$(xy+yz+2xz)^{2}-\frac{8}{(x+y+z)^{2}-xy-yz+2}$ biết x, y, z là các số thực thỏa mãn $x^{2}+y^{2}+z^{2}$=1

 

MOD: chú ý tiêu đề
#448712 GTLN của P=$\frac{1}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}+1}}-\frac{2}...

Gửi bởi vanhieu9779 trong 08-09-2013 - 08:33

cho các số thực dương a, b, c. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

P=$\frac{1}{\sqrt{a^{2}+b^{2}+c^{2}+1}}-\frac{2}{(a+1)(b+1)(c+1)}$
#441046 $\sqrt{tanx}+sinx+sin^{2}x+cosx=1$....

Gửi bởi vanhieu9779 trong 07-08-2013 - 15:58

1)               $\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{tanx+ cot2x}}=\sqrt{2}+2sin2x$

 

2)               $4sin^{2}5x-4sin^{2}x+2(sin6x+sin4x)+1=9$

 

3)               $\frac{2\sqrt{3}}{3}(tanx-cotx)=tan^{2}x+cot^{2}2x-2$

 

4)               $2cos(x-\frac{\pi}{4})-cos(x-\frac{\pi}{4})sin2x-3sin2x+4=0$

 

5)               $\sqrt{tanx}+sinx+sin^{2}x+cosx=1$
#421157 giải phương trình:

Gửi bởi vanhieu9779 trong 26-05-2013 - 08:15

tan 2x + tan 3x = 1
#405383 P=$(3+\frac{1}{a}+\frac{1}{b})(3+\frac{1}{b}+\frac{1...

Gửi bởi vanhieu9779 trong 15-03-2013 - 22:12

Tìm max của biểu thức
P=$(3+\frac{1}{a}+\frac{1}{b})(3+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})(3+\frac{1}{c}+\frac{1}{a})$
Trong đó a,b,c là các số dương thỏa mãn: $a+b+c\leq \frac{3}{2}$


#398304 chứng minh với mọi giá trị nguyên của m tồn tại số nguyên n để $n^{...

Gửi bởi vanhieu9779 trong 19-02-2013 - 19:52

chứng minh với mọi giá trị nguyên của m tồn tại số nguyên n để $n^{3}-11n^{2}-87n+m$ chia hết cho 191


#381878 Cho tam thức: $f(x)=(m-2)x^{2}+2(4-3m)x+10m-11$ xác định...

Gửi bởi vanhieu9779 trong 30-12-2012 - 08:58

khó hiểu thật