Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vanhieu9779

Đăng ký: 22-06-2012
Offline Đăng nhập: 03-08-2016 - 09:58
****-

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình: $x+\frac{2x}{\sqrt{2+x^{2...

27-04-2015 - 12:16

Bài 1: giải và biện luận: $\sqrt{x}+\sqrt{1-x}=m$

Bài 2: Giải phương trình: $x+\frac{2x}{\sqrt{2+x^{2}}}=\sqrt{2}$

Bài 3: giải và biện luận: $\sqrt{1-x^{2}}=x-m$


Tính diện tích hình phẳng:

22-03-2015 - 15:16

a) $\left\{\begin{matrix}y= -x^{2}+6x-5 & & & \\ y=-x^{2}+4x-3& & & \\ y=3x-15& & & \end{matrix}\right.$

b) $\left\{\begin{matrix} y=\left | x^{2}-4x \right | & \\ y=\left | 2x-7 \right | +1& \\ x=-1 & \\ x=2 \end{matrix}\right.$

c) $\left\{\begin{matrix} y=sin^{2}x.cos^{3}x\\ y=0\\ x=0\\ x=\frac{\pi }{2} \end{matrix}\right.$


$\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2...

23-02-2015 - 08:16

Giải hệ phương trình: 

$\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}+xy+1=4y & & \\ (x^{2}+1)(2-x)=x^{2}y & & \end{matrix}\right.$


Trong hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có A(3;4). Gọi M,N lần lượt là trung điểm của...

23-02-2015 - 08:13

Trong hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có A(3;4). Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và DC, gọi E là giao điểm của BN và CM. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác BME. Biết rằng đường thẳng BN có phương trình x-3y+1=0 và điểm B có tọa độ nguyên


$P=\frac{(a+b+c)^{2}}{5}+\frac{a^...

21-02-2015 - 21:39

Cho các số thực a,b,c>0 và $a^{2}+b^{2}+c^{2}=3$. Tìm min:

$P=\frac{(a+b+c)^{2}}{5}+\frac{a^{3}+b^{3}+c^{3}}{3abc}-\frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}}{7(ab+bc+ca)}$