Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ozotube

Đăng ký: 27-06-2012
Offline Đăng nhập: 11-08-2014 - 19:38
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính $\int_{0}^{1}(t+2t^2)\sqrt{9t^4+9t^2+1...

24-04-2013 - 23:40

Tính $\int_{0}^{1}(t+2t^2)\sqrt{9t^4+9t^2+1}dt$. các bác hướng dẫn em với, sắp thi tới nơi mà bài này làm không ra

 

Tính File gửi kèm  CodeCogsEqn.gif   1.03K   18 Số lần tải . các bác hướng dẫn em với, sắp thi tới nơi mà bài này làm không ra