Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lamtran

Đăng ký: 04-07-2012
Offline Đăng nhập: 04-07-2013 - 16:58
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cmr: Phương trình $x^{2}+x+4m=0$ có nghiệm.

19-07-2012 - 17:55

Cho a,b,c>0; a+b+c=1
Đặt $m=min \begin{Bmatrix} a^{3}+a^{2}bc; b^{3}+b^{2}ca; c^{3}+c^{2}ab \end{Bmatrix}$
CMR phương trình $x^{2}+x+4m=0$ có nghiệm.

cho a, b,c là các số thực không âm thỏa mãn: a+b+c=3

06-07-2012 - 15:55

Cho a, b,c là các số thực không âm thỏa mãn: a+b+c=3
Cmr: $ \left ( a-1 \right )^{3}+\left ( b-1 \right )^{3}+\left ( c-1 \right )^{3}\geq \frac{-3}{4}$

Tìm max $A=\sqrt{1+x^{2}}+\sqrt{1+y^{2}}+\sqrt{1+z^{2}}+3(\sqr...

04-07-2012 - 22:08

1.Cho các số thực dương a,b,c.Cmr: $ \left ( 1+\frac{1}{a} \right )^{4}+\left ( 1+\frac{1}{b} \right )^{4}+\left ( 1+\frac{1}{c} \right )^{4}\geq 3\left ( 1+\frac{3}{2+abc} \right )^{4}$
2. Cho x,y,z$\ \geq$0 thỏa mãn: x+y+z$ \leq$3
Tìm max A=$\sqrt{1+x^{2}}+\sqrt{1+y^{2}}+\sqrt{1+z^{2}}+3(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z})$

giải phương trình nghiệm nguyên: $ x^{2}y^{2}-x^{2}-8y^{2}=2xy$

04-07-2012 - 22:02

giải phương trình nghiệm nguyên: $ x^{2}y^{2}-x^{2}-8y^{2}=2xy$

Cho các số thực dương thay đổi thỏa mãn: a+b+c=3.Tìm Min P= $\} a^{2}+b^{2}+...

04-07-2012 - 17:49

Cho các số thực dương thay đổi thỏa mãn: a+b+c=3.Tìm Min P= $\a^{2}+b^{2}+c^{2}+\frac{ab+bc+ca}{a^{2}b+b^{2}c+c^{2}a}$