Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


BoFaKe

Đăng ký: 07-07-2012
Offline Đăng nhập: 26-08-2018 - 15:03
***--

Chủ đề của tôi gửi

$ab+bc+ca\leq 3$

14-06-2014 - 21:44

Bài toánCho $a,b,c> 0$ thoã mãn: $ a+b+c=\frac{2}{a+b}+\frac{2}{b+c}+\frac{2}{a+c}$.Chứng minh: $ab+bc+ca\leq 3$


$y=x^{3}+(m+1)x^{2}-9x-9m+9$

25-01-2014 - 08:02

1.Cho hàm số $y=x^{3}+(m+1)x^{2}-9x-9m+9$ $(Cm)$.Tìm $m$ để $(Cm)$ tiếp xúc với trục hoành.

2.Tìm $k$ để đường thẳng $(d):y=kx+k-1$ tiếp xúc với $y=-x^{3}-3x^{2}+2$

 


$\int_{1}^{3}\dfrac{{{e^{-x...

16-01-2014 - 23:29

Tính $\int_{1}^{3}\dfrac{{{e^{-x}dx}}}{x^{2}}$.


$\frac{a^{2}}{(a+b)^{2}}+\frac...

11-01-2014 - 20:10

1/Cho $a,b,c$ là các số thực dương,chứng minh : $\frac{a^{2}}{(a+b)^{2}}+\frac{b^{2}}{(b+c)^{2}}+\frac{c^{2}}{(c+a)^{2}}\geq \frac{3}{4}$

2/Cho $a,b,c$ là các số thực dương thõa mãn $abc=1$.Chứng minh rằng :$\frac{1}{(1+a)^{3}}+\frac{1}{(1+b)^{3}}+\frac{1}{(1+c)^{3}}\geq \frac{3}{8}$


$\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sin (a+2x)-2\...

01-12-2013 - 16:57

Tính $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sin (a+2x)-2\sin (a+x)+\sin x}{x^{2}}$.