Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Huyen Nguyen Thai

Đăng ký: 09-07-2012
Offline Đăng nhập: 28-08-2014 - 22:19
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: TOPIC VỀ CÁC BÀI HÌNH HỌC LỚP 7,8

24-03-2013 - 08:37

Cho tam giác ABC Dựng phía ngoài tam giác các tia Ax vuông góc với AB, Ay vuông với AC, Mz vuông với BC ( M là trung điểm BC) Trên tia Ax, Ay, Mz lấy các điểm theo thứ tự D, E, O1 sao cho AD=AB; AE= AC, MO1 = MB. Qua điểm A kẻ đường thẳng vuông góc với Bc tại H cắt DE tại K. Goi O2,O3 là trung điểm của BD và CE. CO2 và O2O3 bằng và vuông góc với nhau. Trên hình vẽ có những cặp nào có tính chất như vậy?


Trong chủ đề: Ôn tập hè toán 7

15-07-2012 - 18:36

Bài 8. Cho $\frac{bz - cy}{a}=\frac{cx - az}{b}=\frac{ay - bx}{c}$.
CMR: $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$.


Bài 8:
$\frac{bz - cy}{a}=\frac{cx - az}{b}=\frac{ay - bx}{c}$
$\Rightarrow \frac{abz - acy}{a^2}=\frac{bcx - baz}{b^2}=\frac{cay - cbx}{c^2}$
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
$\frac{abz - acy}{a^2}=\frac{bcx - baz}{b^2}=\frac{cay - cbx}{c^2}=\frac{abz-acy+bcx-baz+cay-cbx}{a^2+b^2+c^2}=0$
Suy ra:$\frac{bz - cy}{a}=0 \Rightarrow bz=cy \Rightarrow \frac{y}{b}=\frac{z}{c}$
$\frac{cx - az}{b}=0 \Rightarrow cx=az \Rightarrow \frac{x}{a}=\frac{z}{c}$
$\Rightarrow \frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$
Vậy với $\frac{bz - cy}{a}=\frac{cx - az}{b}=\frac{ay - bx}{c} thì \frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$.

Trong chủ đề: Ôn tập hè toán 7

15-07-2012 - 17:57

Bài 9. Cho $\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\frac{a_3}{a_4}=...=\frac{a_

{2008}}{a_{2009}}$. CMR: $\frac{a_1}{a_{2009}}=(\frac{a_1 + a_2 + a_3+...+a_{2008}}{a_2 + a_3 + a_4 +...+ a_{2009}})^{2008}.$

Bài 9:
Đặt $\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\frac{a_3}{a_4}=...=\frac{a_

{2008}}{a_{2009}}=k$
$\Rightarrow a_1=k^{2008}.a_{2009};a_2=k^{2007}.a_{2009};a_3=k^{2006}.a_{2009};...;a_{2008}=k.a_{2009}$
Vế trái:$\frac{a_1}{a_{2009}}=\frac{a_{2009}.k^{2008}}{a_{2009}}=k^{2008}$
Vế phải:$(\frac{a_1 + a_2 + a_3+...+a_{2008}}{a_2 + a_3 + a_4 +...+ a_{2009}})^{2008}.$
$=(\frac{a_{2009}.k^{2008} + a_{2009}.k^{2007} + a_{2009}.k^{2006}+...+a_{2009}.k}{ a_{2009}.k^{2007} + a_{2009}.k^{2006}+...+a_{2009}.k+ a_{2009}})^{2008}.$
$=(\frac{k.a_{2009}.(k^{2007}+k^{2006}+...+1)}{a_{2009}.(k^{2007}+k^{2006}+...+1)})^{2008}$
$= k^{2008}$
Vậy với $\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\frac{a_3}{a_4}=...=\frac{a_

{2008}}{a_{2009}}$ thì $\frac{a_1}{a_{2009}}=(\frac{a_1 + a_2 + a_3+...+a_{2008}}{a_2 + a_3 + a_4 +...+ a_{2009}})^{2008}.$

Trong chủ đề: Ảnh thành viên

09-07-2012 - 22:27

Không giống lắm
Nhìn em của em đáng iu quá, hehe :wub:

Cảm ơn nhá tềnh iu <3