Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Huyen Nguyen Thai

Đăng ký: 09-07-2012
Offline Đăng nhập: 28-08-2014 - 22:19
-----

#336072 Ôn tập hè toán 7

Gửi bởi Huyen Nguyen Thai trong 15-07-2012 - 18:36

Bài 8. Cho $\frac{bz - cy}{a}=\frac{cx - az}{b}=\frac{ay - bx}{c}$.
CMR: $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$.


Bài 8:
$\frac{bz - cy}{a}=\frac{cx - az}{b}=\frac{ay - bx}{c}$
$\Rightarrow \frac{abz - acy}{a^2}=\frac{bcx - baz}{b^2}=\frac{cay - cbx}{c^2}$
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
$\frac{abz - acy}{a^2}=\frac{bcx - baz}{b^2}=\frac{cay - cbx}{c^2}=\frac{abz-acy+bcx-baz+cay-cbx}{a^2+b^2+c^2}=0$
Suy ra:$\frac{bz - cy}{a}=0 \Rightarrow bz=cy \Rightarrow \frac{y}{b}=\frac{z}{c}$
$\frac{cx - az}{b}=0 \Rightarrow cx=az \Rightarrow \frac{x}{a}=\frac{z}{c}$
$\Rightarrow \frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$
Vậy với $\frac{bz - cy}{a}=\frac{cx - az}{b}=\frac{ay - bx}{c} thì \frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$.


#336052 Ôn tập hè toán 7

Gửi bởi Huyen Nguyen Thai trong 15-07-2012 - 17:57

Bài 9. Cho $\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\frac{a_3}{a_4}=...=\frac{a_

{2008}}{a_{2009}}$. CMR: $\frac{a_1}{a_{2009}}=(\frac{a_1 + a_2 + a_3+...+a_{2008}}{a_2 + a_3 + a_4 +...+ a_{2009}})^{2008}.$

Bài 9:
Đặt $\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\frac{a_3}{a_4}=...=\frac{a_

{2008}}{a_{2009}}=k$
$\Rightarrow a_1=k^{2008}.a_{2009};a_2=k^{2007}.a_{2009};a_3=k^{2006}.a_{2009};...;a_{2008}=k.a_{2009}$
Vế trái:$\frac{a_1}{a_{2009}}=\frac{a_{2009}.k^{2008}}{a_{2009}}=k^{2008}$
Vế phải:$(\frac{a_1 + a_2 + a_3+...+a_{2008}}{a_2 + a_3 + a_4 +...+ a_{2009}})^{2008}.$
$=(\frac{a_{2009}.k^{2008} + a_{2009}.k^{2007} + a_{2009}.k^{2006}+...+a_{2009}.k}{ a_{2009}.k^{2007} + a_{2009}.k^{2006}+...+a_{2009}.k+ a_{2009}})^{2008}.$
$=(\frac{k.a_{2009}.(k^{2007}+k^{2006}+...+1)}{a_{2009}.(k^{2007}+k^{2006}+...+1)})^{2008}$
$= k^{2008}$
Vậy với $\frac{a_1}{a_2}=\frac{a_2}{a_3}=\frac{a_3}{a_4}=...=\frac{a_

{2008}}{a_{2009}}$ thì $\frac{a_1}{a_{2009}}=(\frac{a_1 + a_2 + a_3+...+a_{2008}}{a_2 + a_3 + a_4 +...+ a_{2009}})^{2008}.$


#333842 Ảnh thành viên

Gửi bởi Huyen Nguyen Thai trong 09-07-2012 - 22:27

Không giống lắm
Nhìn em của em đáng iu quá, hehe :wub:

Cảm ơn nhá tềnh iu <3