Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tran anh nhu

Đăng ký: 10-07-2012
Offline Đăng nhập: 20-07-2012 - 17:37
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chứng minh rằng : nếu a+b lớn hơn hoặc bằng 2 thì ít nhất một trong hai p...

11-07-2012 - 11:06

Chứng minh rằng : nếu a+b lớn hơn hoặc bằng 2 thì ít nhất một trong hai pt sau có nghiệm
x^2 + 2ax + b = 0 (1)
x^2 + 2bx+ a = 0 ( 2)

bài này mình tính denta của pt 1 và pt 2
sau đó mình cộng cả hai denta đó lại thì được 4a^2 – 4b + 4b^2 – 4a
bây giờ làm thế nào để chứng minh 4a^2 – 4b + 4b^2 – 4a $\geq$ 0 vậy bạn

Trong chủ đề: Chứng minh rằng : nếu a+b lớn hơn hoặc bằng 2 thì ít nhất một trong hai p...

11-07-2012 - 10:57

Chứng minh rằng : nếu a+b lớn hơn hoặc bằng 2 thì ít nhất một trong hai pt sau có nghiệm
x^2 + 2ax + b = 0 (1)
x^2 + 2bx+ a = 0 ( 2)

bài này mình tính denta của pt 1 và pt 2
sau đó mình cộng cả hai denta đó lại thì được 4a^2 – 4b + 4b^2 – 4a
bây giờ làm thế nào để chứng minh 4a^2 – 4b + 4b^2 – 4a $\geq$ 0 vậy bạn

Trong chủ đề: $(x^{3}- y^{3}= 3(x-y))\wedge (x + y = -1)$

10-07-2012 - 23:33

1) $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} (x-y)(x^{2}+xy+y^{2}-3)=0 & \\ x+y=-12 & \end{matrix}\right.$
TH1: x=y=-6
TH2: $x^{2}+xy+y^{2}-3=0$
Thế x=-12-y ta được:
$(12+x)^{2}+x^{2}-x(12+x)-3=0$
Đây là PT bậc 2 1 ẩn, bạn dễ dàng tìm được x rồi thế vào x+y=-12 tìm được y
P/s: Bạn ghi Latex xấu quá nên mình tưởng x+y=-12

sr.

Trong chủ đề: $(x^{3}- y^{3}= 3(x-y))\wedge (x + y = -1)$

10-07-2012 - 23:19

x+y=-1 đấy.Cái số 2 là lỗi Latex của bạn ấy số 2 là bài 2 đấy

cảm ơn bạn nhe!

Trong chủ đề: $(x^{3}- y^{3}= 3(x-y))\wedge (x + y = -1)$

10-07-2012 - 23:10

2) $\Leftrightarrow a^{4}-2a^{2}b^{2}+b^{4}+a^{4}-a^{3}b+b^{4}-ab^{3}\geq 0$
$\Leftrightarrow (a-b)^{2}\left [ 3(a^{2}+b^{2})+a^{2}+b^{2} \right ]\geq 0$ (bđt đúng)
3) Trừ 2 PT ta được:
$x+m-mx-1=0$
$\Leftrightarrow (x-1)(1-m)=0$
$\Leftrightarrow m=1$
Để 2 Pt có nghiệm chung thì hệ 2 PT này có nghiệm tức m=1

bạn ơi...nhờ bạn xem lại đề bài 1 rồi giải giúp mình với.chứ cái đề lúc nãy bạn trích dẫn mình viết sai bạn à.