Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tran anh nhu

Đăng ký: 10-07-2012
Offline Đăng nhập: 20-07-2012 - 17:37
-----

Chủ đề của tôi gửi

cho đường tròn tâm O,đường kính AB cố định,đường kính CD thay đôỉ, tiếp tuyến đường trò...

19-07-2012 - 15:31

cho đường tròn (O;R) và đường kính AB cố định, đường kính CD thay đổi.Vẽ tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại B . Các đường thẳng AC, AD lần lượt cắt nhau ở P và Q.
c) Gọi E là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CDP. Hỏi E cố định trên đường thẳng nào khi đường kính CD thay đổi.

Xđ các hệ số a;b của đường thẳng (D) y = ax + b biết (D) // MN và cắt (P) tại 1 điểm

16-07-2012 - 15:54

Cho hàm số (P) y=$ \frac{1}{2}.x^2$

b) Trên (P) lấy 2 điểm M và N có xM = -2 ; xN = 1.Viết phương trình đường thẳng MN

c) Xđ các hệ số a;b của đường thẳng (D) y = ax + b biết (D) // MN và cắt (P) tại 1 điểm


Chứng minh rằng : nếu a+b lớn hơn hoặc bằng 2 thì ít nhất một trong hai pt sau có nghiệm

11-07-2012 - 11:06

Chứng minh rằng : nếu a+b lớn hơn hoặc bằng 2 thì ít nhất một trong hai pt sau có nghiệm
x^2 + 2ax + b = 0 (1)
x^2 + 2bx+ a = 0 ( 2)

Chứng minh rằng : nếu a+b lớn hơn hoặc bằng 2 thì ít nhất một trong hai pt sau có nghiệm

11-07-2012 - 10:57

Chứng minh rằng : nếu a+b lớn hơn hoặc bằng 2 thì ít nhất một trong hai pt sau có nghiệm
x^2 + 2ax + b = 0 (1)
x^2 + 2bx+ a = 0 ( 2)

$(x^{3}- y^{3}= 3(x-y))\wedge (x + y = -1)$

10-07-2012 - 22:45

1) Giải hệ phương trình
$(x^{3}- y^{3}= 3(x-y))\wedge (x + y = -1)$
2) chứng minh rằng:
$2(a^{4}+b^{4} ) \geqslant ab^{3}+ a^{3}b + 2a^{2}b^{2}$ với mọi a;b
3) xác định m để 2 phương trình: $x^{2}+x+m=0$ và $x^{2}+mx+1=0$ có ít nhất một nghiệm chung