Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tuyhuyenan

Đăng ký: 12-07-2012
Offline Đăng nhập: 21-03-2017 - 23:04
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm GTLN của A=$\frac{x+1}{x^{3}+2x^...

01-04-2015 - 22:37

bạn xem lại đề bài xem. vì nếu x^2+x-5 dương nhưng càng nhỏ thì A càng lớn => k có max A

cảm ơn mọi người, mình thấy đề thi như thế nên mình làm không được nên chia sẽ xem có ai giả quyết được không


Trong chủ đề: Đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,(9) ra phân số?

04-12-2014 - 15:02

Cảm ơn bạn. Nhưng mình vẫn chưa thấy thoải mái lắm. (Số thập phân bằng số nguyên). Vì khi đổi các số 0,(8) = 8/9; 0,(4) = 4/9, ... thi làm thế được còn số này 0,(9) = 1. 


Trong chủ đề: Đổi số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,(9) ra phân số?

26-11-2014 - 21:05

Theo công thức thì bằng 1, nhưng như thế mình thấy vô lý. Giải thích thế nào để thấy hợp lý hơn không?


Trong chủ đề: So sánh hai số A và B, biết: $A = \frac{1}{5^{2}}+\frac{1}...

13-03-2014 - 23:26

$A < \frac{1}{3.7} + \frac{1}{7.11} + \frac{1}{11.15} + ...+ \frac{1}{199.203}$
$A < \frac{1}{4}\left ( \frac{1}{3} - \frac{1}{7}+ \frac{1}{7} - \frac{1}{11} +\frac{1}{11}- \frac{1}{15}+ ... + \frac{1}{199} - \frac{1}{203} \right )$
$A < \frac{1}{4}\left ( \frac{1}{3} -  \frac{1}{203} \right )$
$A< \frac{1}{12} - \frac{1}{812}$
$A< \frac{1}{12}$

Trong chủ đề: Tìm GTLN và GTNN của biểu thức A = x + y + z. Biết $y^{2}+...

06-07-2013 - 00:42

Theo đề bài, biến đối ta được 

$A^2=2-(x-y)^2-(x-z)^2$

Vì $(x-y)^{2}+(x-z)^{2}\geqslant 0$ nên $A^{2}\leqslant 2$

Dâú bằng xảy ra khi và chi khi $x = y = z =\pm \frac{\sqrt{2}}{3}$

$\Rightarrow Max A=\sqrt{2}$

$\Leftrightarrow x=y=z=\frac{\sqrt{2}}{3}$

 

Min $A=-\sqrt{2} \Leftrightarrow x = y = z = -\frac{\sqrt{2}}{3}$