Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tuyhuyenan

Đăng ký: 12-07-2012
Offline Đăng nhập: 21-03-2017 - 23:04
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh bình phương S(FDC) lớn hơn hoặc bằng 16S(AMC).S(FNA)

15-03-2017 - 01:04

Cho tam gián ABC, đường trung tuyến AM. Qua điểm D thuộc cạnh BC, vẽ đường thẳng song song với AM cắt AB và AC lần lượt tại E và F. Chứng minh S2FDC lớn hơn hoặc bằng 16 SAMC.SFNA


Chứng minh rằng: Hai tam giác có chu vi bằng nhau và 2 cặp góc tương ứng bằng nhau thì...

01-08-2015 - 17:01

Chứng minh rằng: Hai tam giác có chu vi bằng nhau và 2 cặp góc tương ứng bằng nhau thì bằng nhau.


Chứng minh K là trung điểm của CE

18-06-2015 - 16:25

Từ điểm A nẳm ngoài đường tròn (O;R) kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC (Với B, C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

a) c/c tứ giác ABOC nội tiếp

b) Tính OH.OA theo R

c) Gọi E là hình chiếu của điểm C trên đường kính BD của (O). chứng minh góc HEB = góc HAB

d) AD cắt CE tại K. Chứng minh K là trung điểm của CE.

e) Tính theo R diện tích hình giới hạn bởi hai tiếp tuyến AB, AC và cung nhỏ BC của đường tròn (O) trong trường hợp OA = 2R


Tìm GTLN của A=$\frac{x+1}{x^{3}+2x^{2}-4x...

01-04-2015 - 09:50

Tìm GTLN của A=$\frac{x+1}{x^{3}+2x^{2}-4x-5}$


Cho f(x) xác định với mọi x thuộc R. Giả sử f(a+b) = f(a.b) và f(-1/2) = -1/2. Tính f(2...

25-03-2015 - 11:23

Cho f(x) xác định với mọi x thuộc R. Giả sử $f(a+b)=f(ab)$ và $f(-\frac{1}{2})=-\frac{1}{2}$. Tính f(2013).