Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ntuan5

Đăng ký: 18-07-2012
Offline Đăng nhập: 29-12-2013 - 12:20
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm số các bộ $(a_{1};a_{2};...;a_{2n+1})$

22-06-2013 - 22:00

Cho $2n +1 (n > 2)$ số nguyên $ a_{1}<a_{2}<...<a_{2n+1}$ sao cho tổng $n+1$ số bất kỳ trong chúng lớn hơn tổng của $n$ số còn lại. Giả sử $a_{2n+1} = (2n+1)^{2}$, tìm số các bộ $(a_{1};a_{2};...;a_{2n+1})$.


Tính tổng: $\sum_{k=0}^{n} \frac{_{4n...

09-05-2013 - 23:10

Tính tổng: $\sum_{k=1}^{n} \frac{_{4n}^{4k}\textrm{C}}{k}$. (đề thi học kì lớp mình  :icon6: )


Tính tổng: $\sum_{k=0}^{n}\frac{\left ( _...

05-05-2013 - 19:08

Tính tổng: $\sum_{k=0}^{n}\frac{\left ( _{4k}^{4n} \right )}{k}$

 


Chứng minh rằng luôn tồn tại số nguyên $x$ sao cho : $x^2+1 \vdots...

27-03-2013 - 16:04

Chứng minh rằng luôn tồn tại số nguyên $x$ sao cho : $x^2+1 \vdots p$ với $p$ là số nguyên tố dạng $4k+1$.


CMR luôn tồn tại hai số $k$ khác $m$ sao cho: $|a_m-a_k|+|b_m-...

13-03-2013 - 15:49

Cho các số dương $a_1;a_2;...;a_7$, $b_1;b_2;...;b_7$ thỏa: $a_i+b_i \le 2$. CMR luôn tồn tại hai số $k$ khác $m$ sao cho: $$|a_m-a_k|+|b_m-b_k| \le 1$$.