Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


pcfamily

Đăng ký: 19-07-2012
Offline Đăng nhập: 13-09-2017 - 18:41
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chọn hai đoạn thẳng có độ dài bất kỳ từ 0m đến 1m. Tính xác suất sao cho tỷ số độ dài c...

06-09-2017 - 01:14

Chọn hai đoạn thẳng có độ dài bất kỳ từ 0m đến 1m. Tính xác suất sao cho tỷ số độ dài của hai đoạn thẳng đó nằm trong khoảng $(\frac{1}{2},2)$.


Tính xác suất để ngày thứ 2 có mưa, biết ngày đầu không mưa.

08-07-2017 - 01:37

Theo thống kê xác suất để 2 ngày liên tiếp có mưa ở 1 thành phố vào mùa hè là 0.5; còn không mưa là 0.3. Biết các sự kiện có 1 ngày mưa, 1 ngày không mưa là đồng khả năng. Tính xác suất để ngày thứ 2 có mưa, biết ngày đầu không mưa.


$lim_{x\rightarrow +\propto } (\frac{sinx-3x}...

13-11-2016 - 15:25

Tính giới hạn: 
$lim_{x\rightarrow +\propto } (\frac{sinx-3x}{cosx-3x})^{x}$

$\frac{a}{a+bc}+\frac{b}{b+ca}+...

09-09-2016 - 22:26

Cho $ab+bc+ca=abc$. Chứng minh rằng:
$\frac{a}{a+bc}+\frac{b}{b+ca}+\frac{c}{c+ab}\leq \frac{a+b+c}{4}$

$\sum \frac{a^{2}}{b^{2}+c^{2...

30-08-2016 - 14:42

Cho $a,b,c>0$. Chứng minh rằng:

$\sum \frac{a^{2}}{b^{2}+c^{2}}\geq \sum \frac{a}{b+c}$