Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nangcongchua

Đăng ký: 24-07-2012
Offline Đăng nhập: 15-01-2017 - 18:02
-----

#667885 2/Tìm số nguyên tố P và Q sao cho 7P+Q và PQ + 11 cũng là số nguyên tố

Gửi bởi nangcongchua trong 10-01-2017 - 16:33

1.Giải các hpt:
a) x2 + xy + y2 = 3                                              b) 5x2  10y       = 1 
    x+ 3( x - y ) = 1                                                         y2 + 1

                                                                              3y20y       = 11

                                                                                       y2 + 1 

2/Tìm số nguyên tố P và Q sao cho 7P+Q và PQ + 11 cũng là số nguyên tố
#598480 MG song song mặt phẳng ACD

Gửi bởi nangcongchua trong 15-11-2015 - 16:52

1. Gọi N là trung điểm AD

Tam giác BNC có BG/BN=BM/BM=2/3 \

Suy ra GM//NC suy ra GM//(ACD)

bài 2 đi. bài 1 bt  :luoi:  >:)  :lol:
#598416 MG song song mặt phẳng ACD

Gửi bởi nangcongchua trong 15-11-2015 - 11:53

1.Cho tứ diện ABCD, gọi G là trọng tâm tam giác ABD, M thuộc BC sao cho MB=2MC. Chứng minh rằng MG song song mặt phẳng ACD.

2. Cho tứ diên ABCD.Gọi O,O' là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABC,ABD. Chứng minh rằng:

a, Điều kiện cần và đủ để có OO' song song với mặt phẳng BCD là $\frac{BC}{BD}= \frac{AB+AC}{AB+AD}$

b, Điều kiện cần và đủ để có OO' song song với 2 mặt phằng BCD, ACD là BC=BD và AC=AD
#593799 Chứng minh rằng MNPQ là hình chữ nhật

Gửi bởi nangcongchua trong 15-10-2015 - 15:02

1/ Cho tứ giác ABCD có 2 đường thẳng AD và BC vuông góc với nhau . Gọi M ; N ; P ; Q lần lượt là trung điểm của AB ; BD; DC ; DA . Chứng minh rằng MNPQ là hình chữ nhật

2/ Cho tam giác ABC cân tại A . M là một điểm di động trên cạnh BC . Goi H ; K lần lượt là hình chiếu của M trên AB và AC . Chứng minh rằng MH + MK không đổi

3/ Cho tam giác ABC vuông tại A. M là điểm bất kì trên cạnh BC . I ;K lần lượt là hình chiếu của M trên các cạnh AB; AC 

a ) Chứng minh rằng IK = AM

b ) Tìm vị trí của M trên cạnh BC để độ dài đoạn thẳng IK đạt giá trị nhỏ nhất
#550707 2. Cho phương trình : $\sqrt{m + 2(m+2)x +2x^{2}...

Gửi bởi nangcongchua trong 01-04-2015 - 14:57

1. Tìm m để các hệ phương trình sau vô nghiệm 

a,$\left\{\begin{matrix} -2x^{2}+3x-1\geq 0 & & \\ \frac{2x-m}{3}< 1 - 2m +3x & & \end{matrix}\right.$

b,$\left\{\begin{matrix} \frac{2x+1}{x-3} \leq 0& & \\ 1- 3(x-2m+1) <2x+m & & \end{matrix}\right.$

2. Cho phương trình :

$\sqrt{m + 2(m+2)x +2x^{2}}$  = x

Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt

3,Tìm m để hệ pt sau có nghiệm :

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x+1} + \sqrt{x+2} = m& & \\ x+y = m^{2}-4m +6 & & \end{matrix}\right.$

4.Tìm GTLN của các biểu thức sau:

a, y=(x+3)(5-x), với mọi x thuộc từ -3 đến 5

b, y = $\frac{x}{x^{2}+2 }$ với mọi x>0

c, y= $\frac{x^{2}}{(x^{2}+2)^{3}}$ với mọi x khác 0

5. Cho x,y,z>0, x+y+z=3. Chứng minh rằng : $x^{2014}+y^{2014}+z^{2014} \geq 3$

6. Cho a,b,c>0; ab+ac+bc=3. Tìm GTNN của biểu thức:

Q=$\frac{a^{3}}{b^{2}+3}+ \frac{b^{3}}{c^{2}+3} +\frac{c^{3}}{a^{2}+3}$

7. 6. Cho a,b,c>0; ab+ac+bc=abc. Tìm GTLN của biểu thức:

P=$\frac{1}{a+2b+3c}+\frac{1}{2a+3b+c}+\frac{1}{3a+b+2c}$

8. Cho x,y,z.0; x+y+z=1. Tìm GTNN của biểu thức:

Q= $\frac{x^{2}(y+z)}{yz}+\frac{y^{2}(x+z)}{xz}+\frac{z^{2}(x+y)}{xy}$

9. Chứng minh các đẳng thức sau:

a, $\frac{sinx+cosx-1}{sinx -cosx+1}=\frac{cosx}{1+sinx}$

b, $1 -\frac{sin^{2}x}{1+cotx}-\frac{cos^{2}x}{1+tanx}= sinx.cosx$

10.Rút gọn biểu thức sau:

A=$\frac{cos^{2}x + cos^{2}x.cot^{2}x}{sin^{2}x+sin^{2}x.tan^{2}x}$
#494141 $\left\{\begin{matrix} x^{2} - 3xy + y^{2} + 1 = 0&...

Gửi bởi nangcongchua trong 20-04-2014 - 13:52

1, Giải các hệ:

a, $\left\{\begin{matrix} x^{2} - 3xy + y^{2} + 1 = 0& \\ 2x^{2}+ xy - 3y^{2}+ 8 =0 \end{matrix}\right.$

b, $\left\{\begin{matrix} 2x^{2}+ xy - y^{2} - 5x + y + 2 = 0& \\ x^{2}+ y^{2} + x + y - 4 = 0 \end{matrix}\right.$

c, $\left\{\begin{matrix} \frac{1}{x}+ \frac{1}{y}+ \frac{1}{z}= 2 & \\ \frac{2}{xy}- \frac{1}{z^{2}}= 2 \end{matrix}\right.$
#466443 1. Chứng minh rằng : đồ thị hàm số y = (m - 1)x + m -2 hàm số đi qua một điểm...

Gửi bởi nangcongchua trong 24-11-2013 - 10:35

1. Chứng minh rằng :

đồ thị hàm số y = (m - 1)x + m -2 hàm số đi qua một điểm cố định.

2. Cho đường thẳng y = (m - 2 )x + 2    (1)

a,Tìm khoảng cách của m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến (1) bằng 1

b, Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến (1) có giá trị lớn nhất

3. Cho a (1; _1) : B (2: -3) : C (-1 : 3)

CMR: A,B,C thẳng hàng
#455126 CM: $A=\frac{1}{\sqrt1}+\frac{1...

Gửi bởi nangcongchua trong 04-10-2013 - 20:52

ừ. chắc làm nhiều à. bạn học những quyển nào. bày mình đc k? gửi đường link luôn nhá. mình lớp 9
#405756 $\frac{ax^{2}+ by^{2}+cz^{2}...

Gửi bởi nangcongchua trong 17-03-2013 - 13:45

1. Cho ax + by + cz = 0 và a + b + c = $\frac{1}{2010}$
Tính:
$\frac{ax^{2}+ by^{2}+cz^{2}}{bc(y - z)^{2}+ ac(x-z)^{2}+ ab(x-y)^{2}}$
2.Rút gọn biểu thức:
A = $\frac{1}{1.2}$ + $\frac{1}{2.3}$ + ....+$\frac{1}{(n-1)n}$
B= $\frac{1^{2}}{2^{2}-1}$. $\frac{3^{2}}{4^{2}-1}$.$\frac{5^{2}}{6^{2}-1}$......$\frac{n^{2}}{(n+1)^{2}-1}$


#354065 1, Tìm x $\epsilon$ Z sao cho : A = $x^2 - 4x - 25$...

Gửi bởi nangcongchua trong 14-09-2012 - 14:33

1, Tìm x $\epsilon$ Z sao cho :
A = x2 - 4x - 25 là một số chính phương.
2, Tìm x, y $\epsilon$ Z thỏa mãn:
x2 - 2y2 = 5