Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nangcongchua

Đăng ký: 24-07-2012
Offline Đăng nhập: 15-01-2017 - 18:02
-----

Chủ đề của tôi gửi

CM : M chuyển động trên cung AB thì KP luôn đi qua một điểm cố định

10-01-2017 - 16:55

1.Cho đường tròn (O) dây AB, M là điểm trên cung AB. K là  trung điểm MB. Qua K kẻ KP vuông góc AM.CM : M chuyển động trên cung AB thì KP luôn  đi qua một điểm cố định

2.Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. C thuộc nửa đường tròn. D là một điểm trến AB.Qua D kẻ đường vuông góc với AB cắt BC tại F, cắt AC tại E. Tiếp tuyến của nửa đường tròn ở C cắt EF tại I. CM : 

a) I là trung điểm EF

b) Đường thẳng OC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ECF

3.Cho (O;R) tiếp xúc với Ax , By của góc xAy lần lượt tại B và C. Đường thẳng qua C song song Ax cắt (O) tại D. AD cắt (O) tại M,CM cắt AB tại N. CM: a) tam giác ANC đồng dạng tam giác MNA

                            b) AN = BN


2/Tìm số nguyên tố P và Q sao cho 7P+Q và PQ + 11 cũng là số nguyên tố

10-01-2017 - 16:33

1.Giải các hpt:
a) x2 + xy + y2 = 3                                              b) 5x2  10y       = 1 
    x+ 3( x - y ) = 1                                                         y2 + 1

                                                                              3y20y       = 11

                                                                                       y2 + 1 

2/Tìm số nguyên tố P và Q sao cho 7P+Q và PQ + 11 cũng là số nguyên tố


CM: MA.MB=MC.MD

06-01-2017 - 18:10

1/Từ điểm M  nằm ngoài (O;R).Kẻ cát tuyến MAB,MCD với đường tròn.CM: MA.MB=MC.MD

2/Cho(O;R) ngoại tiếp tam giác ABC.Các đường tròn AD,BE,CF cắt đường tròn lần lượt tại M,N,K.CM: AM/AD+ BN/BE + CK/CF = 4

3/ Qua điểm A nằm ngoài (O) vẽ cát tuyến ABC. Gọi E là điểm chính giữa của cung BC.DE là đường kính của đường tròn.AD cắt đường tròn tại I,IE cắt BC tại K. CM: AC.BK=AB.CK


Cho hpt: (a+1)x - ay = 5 x + ay = a^2 + 4a Tìm a nguyên để hệ có nghi...

21-12-2016 - 21:23

1/Cho hệ :

(3-m)x + y = 4

2x - 3y + 5

a. Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất

b. Tìm m để hệ vô nghiệm

2/ Viết PT đường thăng đi qua A(3;3) và B(-1;-5)

3/Giải các hpt sau :

a. -5x+2y=4                      b.3x-2y=10                c.4x-3y=2

     6x-3y= -7                       -4x+6y=5                     x+y=4

4/Cho hpt: (a+1)x - ay = 5

                  x + ay = a^2 + 4a

Tìm a nguyên để hệ có nghiệm duy nhất ( x0;y0) trong đó x0; y0 nguyên.


CM: AH=2OM

21-12-2016 - 20:05

1/Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O, H là trực tâm của tam giác ABC. M là trung điểm BC. CM: AH=2OM