Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hoangtrunghieu22101997

Đăng ký: 28-07-2012
Offline Đăng nhập: 11-07-2016 - 15:04
****-

Chủ đề của tôi gửi

$v_2\left(\text{ord}_p (2)\right)=v_2\left(p-1\...

09-11-2014 - 16:05

Có hay không tồn tại vô số số nguyên tố p thỏa mãn:

i) $p\equiv 1\pmod 4$

ii) $v_2\left(\text{ord}_p (2)\right)=v_2\left(p-1\right) $


[04]_$ f\left({x+y+f(y)}\right) = f(x)+ny $

04-09-2013 - 17:24

Bài toán : Giải phương trình hàm sau:

$$ f\left({x+y+f(y)}\right) = f(x)+ny $$

 


[03]_ $(x+y)(f(x)-f(y)) = (x-y)f(x+y)$

04-09-2013 - 17:18

Bài toán : Giải phương trình hàm : (Singapore IMO TST 2008, Problem)

$(x+y)(f(x)-f(y)) = (x-y)f(x+y)$

 


[02]_\[ f(m)+f(n)=f(mn)+f(m+n+mn) \]

04-09-2013 - 17:13

Bài toán : Giải phương trình hàm sau : (2013 Japan Final)

 

\[ f(m)+f(n)=f(mn)+f(m+n+mn) \]

 


[01]_$f(x+y^2) = f(x) + |yf(y)|$

04-09-2013 - 17:01

Bài toán : Giải phương trình hàm: (USA TST 2012)

 

$$f(x+y^2) = f(x) + |yf(y)|$$