Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Karl Vierstein

Đăng ký: 29-07-2012
Offline Đăng nhập: 07-11-2013 - 21:26
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giải phương trình không mẫu mực hoặc thông qua ẩn phụ lượng giác

20-08-2013 - 06:08

Chém từ từ từng bài 1 zậy

Câu 1:$\large sinx.cos4x=1\Leftrightarrow sin5x-sin3x=2$

Do $\large \left.\begin{matrix} sin5x \leq1\\ -sin3x\leq 1 \end{matrix}\right\}\Rightarrow sin5x-sin3x \leq 2$

nên phương trình $\large \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} sin5x=1\\ sin3x=-1 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 5x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\\ 3x=\frac{-\pi}{2}+m2\pi \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \frac{\pi}{10}+\frac{k2\pi}{5}=\frac{-\pi}{6}+\frac{n2\pi}{3}\Leftrightarrow 5m-3k=2=5.1-3.1\Leftrightarrow 5(m-1)=3(k-1)\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 1+3q=m;m \in Z\\ 5q=k-1 \end{matrix}\right.\Rightarrow x=\frac{-\pi}{6}+\frac{2(1+3q)\pi}{3}$

Vậy phương trình có nghiệm $\large S=\begin{Bmatrix} \frac{-\pi}{6}+\frac{2(1+3q)\pi}{3}; q \in Z \end{Bmatrix}$

chém thêm vài bài nữa đi bạn


Trong chủ đề: $\sqrt[3]{tanx+1}(sinx+2cosx)=5(sinx+3cosx)$

07-08-2013 - 08:32

Chia cả 2 vể cho $cos x$ khác 0 thì pt trở thành

$\sqrt[3]{tanx+1}(tanx+2)$=5($tanx+3$)

Đặt $\sqrt[3]{tanx+1}=t$  nên $t^3=tanx+1$

phương trình ban đầu trở thành:

$t(t^3+1)=5(t^3+2)$

Đến đây giải tiếp đc rồi còn 1 ẩn thôi

mình chưa học phương trình bậc4
còn nhẩm nghiệm thì ra nghiệm xấu nên không giải được bạn !!!


Trong chủ đề: $\sqrt[3]{tanx+1}(sinx+2cosx)=5(sinx+3cosx)$

07-08-2013 - 08:31

Chia cả 2 vể cho $cos x$ khác 0 thì pt trở thành

$\sqrt[3]{tanx+1}(tanx+2)$=5($tanx+3$)

Đặt $\sqrt[3]{tanx+1}=t$  nên $t^3=tanx+1$

phương trình ban đầu trở thành:

$t(t^3+1)=5(t^3+2)$

Đến đây giải tiếp đc rồi còn 1 ẩn thôi

mình chưa học phương trình bậc 4 với lại nhẩm nghiệm thì ra nghiệm xấu nên không giải được bạn
bạn còn cách giải nào khác không


Trong chủ đề: Topic về Lượng giác và vấn đề liên quan

16-07-2013 - 20:44

Một số phương trình lượng giác mong các bạn giúp đỡ mình

1)$sin3x+sinx=\sqrt{3}(cosx-1)$

2)$8cos^{3}(x+\frac{\pi }{3})=cos3x$


Trong chủ đề: Định m để phương trình sau có nghiệm thoả mãn điều kiện

15-07-2013 - 21:39

mình đang cần gấp các bạn giải hộ mình cái nhé