Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Karl Vierstein

Đăng ký: 29-07-2012
Offline Đăng nhập: 07-11-2013 - 21:26
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình không mẫu mực hoặc thông qua ẩn phụ lượng giác

07-08-2013 - 20:27

$1,sinx.cos4x=1$

$2,(sin^{2}x+\frac{1}{sin^{2}x})+(cos^{2}x+\frac{1}{cos^{2}x})=12+\frac{1}{2}siny$

$3,cosx\sqrt{\frac{1}{cosx}-1}+cos3x\sqrt{\frac{1}{cos3x}-1}=1$

$4,sin^{2}x+sinx+2sinxcosy+2=0$

$5,cosx+cosy-cos(x+y)=\frac{3}{2}$

$6,x^{3}+\sqrt{(1-x^{2})^{3}}=x\sqrt{2(1-x^{2})}$


$\sqrt[3]{tanx+1}(sinx+2cosx)=5(sinx+3cosx)$

03-08-2013 - 09:20

$\sqrt[3]{tanx+1}(sinx+2cosx)=5(sinx+3cosx)$


Giải Phương Trình:$2sin2x+cos2x+cos^{2}x+2=4cosx+4sinx$

19-07-2013 - 09:36

$2sin2x+cos2x+cos^{2}x+2=4cosx+4sinx$

 

MOD: Chú ý tiêu đề . Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mình sửa tiêu đề cho bạn rồi =.=


Định m để phương trình sau có nghiệm thoả mãn điều kiện

15-07-2013 - 21:38

$sinx+\sqrt{3}cosx=2m+2,x\epsilon (0;\frac{2\pi }{3})$

$sin^{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}sin2x=3m-5,x\epsilon (\frac{-\pi }{3};\frac{\pi }{6})$

$cos2x+4sinx+m-1=0, x\epsilon (0;\pi )$


$sin3x+sinx=\sqrt{3}(cosx-1)$

15-07-2013 - 21:29

Giải phương trình: $sin3x+sinx=\sqrt{3}(cosx-1)$

 

MOD: Chú ý tiêu đề :)