Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thangthaolinhdat

Đăng ký: 30-07-2012
Offline Đăng nhập: 16-02-2014 - 20:23
***--

Chủ đề của tôi gửi

$(x-1)\sqrt{x^{2}+\frac{1}{2}}=(...

13-02-2014 - 19:20

1. Giải PT

$x-4\sqrt{x+4}-5\sqrt{4x+1}+\sqrt{4x^{2}+17x+4}+11=0$

2.

$(x-1)\sqrt{x^{2}+\frac{1}{2}}=(2x-1)\sqrt{3}$

3. Giải BPT

$\sqrt[3]{2(x^{2}-4)} +x> \sqrt{\frac{x^{3}-16}{2}}$


$\sqrt{x} + \sqrt{3-x} = x^{2}-x-2$

14-01-2014 - 21:44

Giải PT :

$\sqrt{x} + \sqrt{3-x} = x^{2}-x-2$


$7x^{2}-13x+8= 2x^{2}\sqrt[3]{x(1+3x-3x^{2...

12-12-2013 - 21:45

Giải các PT

1. $7x^{2}-13x+8= 2x^{2}\sqrt[3]{x(1+3x-3x^{2})}$

2.$4x^{2}-11x+10= (x-1)\sqrt{2x^{2}-6x+2}$

 


$x^{2012}+y^{2012}= 1$ và $x^{2014}+y^...

27-11-2013 - 21:55

Giải HPT : $x^{2012}+y^{2012}= 1$ và $x^{2014}+y^{2014}= 1$


Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC

16-11-2013 - 15:10

Cho tam giác ABC cân tại A , D là trung điểm AB . Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I $(\frac{11}{3}; \frac{5}{3})$ , trọng tâm tan giác ADC là E $(\frac{13}{3}:\frac{5}{3})$ . Biết M(3;-1) và N(-3;0) thuộc CD và AB . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết A có hoành độ dương