Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyenvinhthanh

Đăng ký: 03-08-2012
Offline Đăng nhập: 24-11-2013 - 22:42
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: cho phương trình: $(m-4)x^{2}-2m(m-2)x+m-1=0$ Định m...

14-04-2013 - 16:12

phương trình có hai nghiệm trái dấu$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a=m-4\neq 0\\ \Delta '=[m(m-2)]^2-(m-4)(m-1)>0\\ P=x_1x_2=\frac{m-1}{m-4}<0 \end{matrix}\right.$

Nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn$\Leftrightarrow S=x_1+x_2=\frac{2m(m-2)}{m-4}<0$


Trong chủ đề: cho phương trình $2x^{2}+(2m-1)x+m-1=0$ tìm một hệ th...

14-04-2013 - 15:39

Xét $\Delta =(2m-1)^2-4.2(m-1)=(2m-3)^2\geq 0 \forall m$ $\Rightarrow$ Phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị m

Theo đ/lý Viete, ta có:

$\left\{\begin{matrix} S=x_1+x_2=\frac{-2m+1}{2}\\ P=x_1x_2=\frac{m-1}{2} \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow 2S+4P=\frac{-4m+2}{2}+\frac{4m-4}{2}=-1$

$\Rightarrow 2(x_1+x_2)+4x_1x_2=-1$


Trong chủ đề: Cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn đường kính BC cắt các cạnh AB, AC theo...

14-03-2013 - 21:26

Tâm đường tròn ở đâu vậy?

tâm đường tròn là trung điểm đoạn BC