Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nguyenvinhthanh

Đăng ký: 03-08-2012
Offline Đăng nhập: 24-11-2013 - 22:42
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng:$cos36^ocos72^o=\frac{1}{4}$

30-09-2013 - 00:21

Chứng minh rằng: 

 

a. $cos36^ocos72^o=\frac{1}{4}$

 

b. $8cos10^ocos20^ocos40^o=cot10^o$

 

c. $tan9^o-tan27^o-tan63^o+tan81^o=4$


Tính $tan\frac{\pi}{7}tan\frac{2\pi...

30-09-2013 - 00:15

Tính $tan\frac{\pi}{7}tan\frac{2\pi}{7}tan\frac{3\pi}{7}$


Tính giá trị các biểu thức sau

30-09-2013 - 00:13

Tính:

a. $sin\frac{\pi}{8}cos\frac{\pi}{8}cos\frac{\pi}{4}$

 

b. $\frac{tan15^{\circ}}{1-tan^215^o}$

 

c. $\frac{1-tan^2\frac{\pi}{8}}{tan\frac{\pi}{8}}$

 

d. $cos165^o$

 

e. $16sin10^osin30^osin50^osin70^osin90^o$

 

f. $sin6^osin42^osin66^osin78^o$

 

g. $cos\frac{\pi}{7}cos\frac{4\pi}{7}cos\frac{5\pi}{7}$

 

h. $cos\frac{\pi}{65}cos\frac{2\pi}{65}cos\frac{4\pi}{65}cos\frac{8\pi}{65}cos\frac{16\pi}{65}cos\frac{32\pi}{65}$


Rút gọn các biểu thức sau: $F=\frac{2cos^2a-1}{2tan(\frac...

30-09-2013 - 00:03

Rút gọn các biểu thức sau:

$F=\frac{2cos^2a-1}{2tan(\frac{\pi}{4}-a)sin^2(\frac{\pi}{4}+a)}$

$G=\frac{sin(60^o+a)}{4sin(15^o+\frac{a}{4})sin(75^o-\frac{a}{4})}$


Cho tam giác ABC và điểm M thuộc đường thẳng BC

26-09-2013 - 14:43

Cho tam giác ABC và điểm M thuộc đường thẳng BC. CMR: $\overrightarrow{AM}=\frac{\overline{MC}}{\overline{BC}}.\overrightarrow{AB}-\frac{\overline{MB}}{\overline{BC}}.\overrightarrow{AC}$