Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


899225

Đăng ký: 06-08-2012
Offline Đăng nhập: 25-12-2014 - 21:00
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải HPT

12-12-2014 - 22:07

$\left\{\begin{matrix} \frac{1}{3x}+\frac{2x}{3y} = (x+\sqrt{y})/(2x^2+y) & \\ 2x(1+y)=(2+\sqrt{y})(\sqrt{2x+1}) & \end{matrix}\right.$

 


Chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên n sao cho 13579^n-1 chia hết cho 3^13579.

17-02-2013 - 19:32

Chứng minh rằng tồn tại số tự nhiên n sao cho 13579^n-1 chia hết cho 3^13579.

Cm (1+1/n)<3

31-10-2012 - 21:26

Cho n là số tự nhiên
File gửi kèm  CodeCogsEqn (23).gif   712bytes   43 Số lần tải

Tìm max $P = \frac{{\left( {a - b} \right)\left( {2{\rm{a...

29-10-2012 - 16:24

xét các số thực a,b,c sao cho phương trìnhFile gửi kèm  CodeCogsEqn.gif   475bytes   42 Số lần tải có 2 nghiệm thuộc [0;1].tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
File gửi kèm  CodeCogsEqn (1).gif   965bytes   31 Số lần tải

Cho a,b,c>0 Cmr

12-10-2012 - 20:51

Cho a,b,c>0
[attachment=12010:CodeCogsEqn (19).gif