Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


End

Đăng ký: 08-08-2012
Offline Đăng nhập: 13-06-2015 - 20:52
*----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\left\{ \begin{array}{l} 2...

17-06-2013 - 12:19

Bài nè lấy trên cộng dưới, rồi lấy trên trừ dưới. Được 2 PT mới.

 

Sau đó đặt x+y=a, x-y=b. Thử đi xem được hem. Giờ đi học tối về up giải cho.


Trong chủ đề: $\sqrt{1-x}+\sqrt{x+1}=2-x^{2...

11-06-2013 - 15:50

Điều kiện: $-1\leq x\leq 1$

 

$\sqrt{1-x}-1+\sqrt{x+1}-1=-x^{2}$

 

$\Leftrightarrow \frac{-x}{\sqrt{1-x}+1}+\frac{x}{\sqrt{x+1}+1}=-x^{2}$$

 

Ta có: $\frac{1}{\sqrt{x+1}+1}-\frac{1}{\sqrt{1-x}+1}=-x$

 

Tính đạo hàm cấp 2 của vế trái ra cho bằng 0 thì tìm được điểm uốn đi qua 0. Nên  cái đó có nghiệm là 0 nữa.


Trong chủ đề: Tìm m để phương trình sau có nghiệm $\sqrt{-x^{2...

20-05-2013 - 09:42

Bạn đặt cả điều kiện: $\left\{\begin{matrix} -x^{2}+3x-2\geq 0 & \\ -x^{2}+2mx+2x> 0& \end{matrix}\right.$

 

Với đk giả sử 2 vế đã dương, bình phương lên: $\Rightarrow x=\frac{2m+2}{3-2m}$

 

Quay lại điều kiện ban đầu thế x vào để giải m, khá dài, nếu tối có tgian sẽ làm nốt.


Trong chủ đề: Cho (C):$x^{2}+y^{2}-6x+2y=0$, A(1;3). Viết...

20-05-2013 - 09:30

Ta có: B là trung điểm AC.

 

Gọi $B(a,b)$ $\Rightarrow \left\{\begin{matrix} x_{c}+1=2a & \\ y_{c}+3=2b& \end{matrix}\right.$

 

$\Rightarrow C(2a-1,2b-3)$

 

Vì B C thuộc đường tròn

 

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix} a^{2}+b^{2}-6a+2b=0 & \\ (2a-1)^{2}+(2b-3)^{2}-6(2a-1)+2(2b-3)-0& \end{matrix}\right.$


Trong chủ đề: Tính V BCDE theo a.

20-05-2013 - 07:35

GroteFoto-UQJJXFSM.jpg

  

BH vuông DC.

BH vuông AD nên BH vuông ADC => KBH vuông tại H

 

Đặt AE là x.

 

Xét tam giác vuông EDH. Dùng pi-ta-go tính EH theo x

 

Xét tam giác vuông EDB. Làm tương tự tính EB

 

Xét tam giác vuông EHB. Dùng pi-ta-go tìm ra x theo a.

 

Tính thể tích nhìn từ đỉnh E.

 

Sau đó trừ đi thể tích nhìn từ đỉnh A.

 

Mình nhầm điểm A với D nhé, khi làm bạn đổi ngược lại nhé!!