Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


kittymomo

Đăng ký: 07-09-2012
Offline Đăng nhập: 09-09-2012 - 21:20
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Hình học 8

09-09-2012 - 21:17

Cách khác.
a) Nhận xét: $\angle A+\angle C=180^{o}$. Mà góc kề bù với $\angle C$ cũng có tổng =$180^{o}$
Trên tia đối CD lấy I sao cho CI=BC.
Dễ dàng C/m $\Delta ABD=\Delta BCI(c.g.c)$
$\Rightarrow BD=BI và \angle BID=\angle ADB$
$\Rightarrow \angle BDC=\angle BID$

$\Rightarrow \angle BDC=\angle ADB$ $(Q.E.D)$
b) $\Delta ABD$ cân tại A
$\Rightarrow \angle ABD=\angle ABD=\angle BDC$
$\Rightarrow$ AB//CD. Vậy ABCD là hình thang (1)
$\Rightarrow \angle A\angle D=\angle A+\angle C(=180^{o})$
$\Rightarrow \angle$ C=\angle D$ (2)
Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ ĐPCM $(Q.E.D )$