Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


anhxuanfarastar

Đăng ký: 07-09-2012
Offline Đăng nhập: 19-08-2016 - 21:50
****-

Chủ đề của tôi gửi

$8x^{3}-6x=\sqrt{2x+2}$

30-07-2014 - 11:08

Giải phương trình: $8x^{3}-6x=\sqrt{2x+2}$


$lim\frac{1+3.2^{2}+5.2^{4}+7.2^{6}+...+(2...

05-05-2014 - 18:34

Tính $lim\frac{1+3.2^{2}+5.2^{4}+7.2^{6}+...+(2n-1).2^{2n-2}}{n.4^{n}-3}$


$(a^{2}+2)(b^{2}+2)(C^{2}+2)\geq 3(a+b+c)^...

06-04-2014 - 21:20

Cho các số thực dương a, b, c. CMR:

$(a^{2}+2)(b^{2}+2)(c^{2}+2)\geq 3(a+b+c)^{2}$


Tính góc giữa MN và (SBD)

06-04-2014 - 21:15

Cho S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, $SO\perp mp(ABCD)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và BC. Góc giữa MN và  (ABCD) là 60.

a. Tính MN và SO

b. Tính góc giữa MN và (SBD).


Số 340 có bao nhiêu nghiệm nguyên dương.

02-11-2013 - 20:22

340 có bao nhiêu nghiệm nguyên dương.