Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


faraanh

Đăng ký: 08-09-2012
Offline Đăng nhập: 19-08-2016 - 21:24
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm số nguyên dương n

01-04-2014 - 19:15

Tìm số nguyên dương n thỏa mãn

$\frac{1}{2}C_{n}^{0}-\frac{1}{3}C_{n}^{1}+\frac{1}{4}C_{n}^{2}-...+\frac{(-1)^n}{2}C_{n}^{n}=\frac{1}{156}$


giải hpt sau:

04-09-2013 - 16:05

giải hpt sau:

$\left\{\begin{array}{l}(x-1)(y-1)+\frac{4(x+1)(y+1)}{xy}=0\\(x-1)^2+\frac{4(x+1)^2}{x^2}=(y-1)^2+\frac{4(y+1)^2}{y^2}\end{array}\right.$


$cos13x=cos4x.cos3x$

20-04-2013 - 20:09

giải pt: $cos13x=cos4x.cos3x$


Tam giác $ABC$ nhọn có $A'(-1;-2); B'(2;2); C'(-1; 2)$...

20-04-2013 - 15:51

Tam giác $ABC$ nhọn có $A'(-1;-2); B'(2;2); C'(-1; 2)$ lần lượt là chân đường cao hạ từ $A, B, C$. Viết pt các cạnh tam giác.


tính $100C_{100}^{1}(\frac{1}{2})^...

20-04-2013 - 10:44

tính $100C_{100}^{1}(\frac{1}{2})^{99}-101C_{100}^{1}(\frac{1}{2})^{100}+...-199C_{100}^{99}(\frac{1}{2})^{198}+200C_{100}^{100}(\frac{1}{2})^{199}$