Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


knight-ctscht

Đăng ký: 24-04-2006
Offline Đăng nhập: 03-01-2009 - 15:00
-----

Chủ đề của tôi gửi

Ma trận (tiếp)

27-02-2008 - 21:19

chứng minh rằng định thức của một ma trận đối xứng lệch cấp chẵn luôn lớn hơn 0.

Tích phân 2

24-02-2008 - 15:08

cho f là hàm khả tích trên [0;1] . đặt $ \delta _{n} = \int\limits_{0}^{1}f(x)dx - \dfrac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n}f( \dfrac{k}{n} ) $
a)cho f đơn điệu trên [0;1] . chứng minh dãy ${n \delta _{n}} $ bị chặn
b) vẫn giả thiết ở câu a) và thêm điều kiện $f'(x)$ liên tục trên [0;1] . chứng minh tồn tại$ lim n \delta _{n} $

Tích phân 1

24-02-2008 - 14:52

Bài 1 :cho hàm f khả tích trên [0;1] sao cho $ \int\limits_{0}^{1}f(x)dx $ >0
chứng minh rằng a_{n} [a;b] a_{n} [0;1] sao cho f(x)>0 a_{n} x a_{n} [a;b]
Bài 2 : cho f là hàm lồi , khả tích . chứng minh rằng
$(b - a)f( \dfrac{a+b}{2}) $ a_{n} $ \int\limits_{a}^{b}f(x)dx $ a_{n} $(b - a) \dfrac{f(a)+f(b)}{2} $

Ma trận

18-02-2008 - 19:58

Cho $A\in M_{n}(\mathbb{Q})$. Chứng minh rằng tồn tại các ma trận $B,C\in M_{n}(\mathbb{Q})$ sao cho $A=B+C$. Với B là ma trận chéo hóa được còn C là ma trận lũy linh.


Học kì 1 K11 toán HUS

26-01-2008 - 20:24

Bài 2 : Cho (X,d) là không gian metric compact . Ánh xạ f : X --> X thỏa mãn
d((f(x),f(y)) < d(x,y) :D x khac y . chứng minh rằng :
a) :D a :perp X sao cho d(a,f(a)) :D d(x,f(x)) :sum x :frac{a}{b} X
b) a= f(a)
c) Tìm tất cả x :in X sao cho x=f(x)