Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


chaugaihoangtuxubatu

Đăng ký: 12-09-2012
Offline Đăng nhập: 24-07-2013 - 21:40
***--

Chủ đề của tôi gửi

Cmr : K thuộc một đường thẳng cố định.

04-07-2013 - 09:48

Cho (O) và điểm A ngoài đtr cố định. Cát tuyến ABC. Tiếp tuyến tại B và C giao nhau ở K. Cmr : K thuộc một đường thẳng cố định.


Cho 2 đồ thị hàm số: $(d_1): (m-1)x+y+M-2=0$ và $d_2: x+(1-m)y-1=0$

07-04-2013 - 23:04

Cho 2 đồ thị hàm số: $(d_1): (m-1)x+y+M-2=0$ và $d_2: x+(1-m)y-1=0$

Với m khác 1, $(d_1)$ luôn cắt $(d_2)$ tại điểm M. Cmr: $M\in$ 1 đường tròn cố định.


$x^2+4x=\sqrt{x+4}$

07-04-2013 - 22:57

Gpt: $x^2+4x=\sqrt{x+4}$


Cho $\Delta ABC$ có đường cao $AH$, phân giác $AI$,...

02-04-2013 - 17:34

Cho $\Delta ABC$ có đường cao $AH$, phân giác $AI$ ($H,I\in BC$). Trên tia $HA$ lấy $E$ bất kì. Cmr: $EI$ là phân giác $\hat{BEC}$


$A=\frac{4a}{a+b+2c}+\frac{b+3c}{2a+b...

10-01-2013 - 20:31

Cho $a,b,c>0$. Cmr : $A=\frac{4a}{a+b+2c}+\frac{b+3c}{2a+b+c}-\frac{8c}{a+b+3c}\geq 12\sqrt{2}-17$