Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


dinhthanhhung

Đăng ký: 16-09-2012
Offline Đăng nhập: 31-12-2017 - 03:38
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm số số tốt

17-07-2014 - 23:48

Số tốt là một số mà có thể viết dưới dạng tổng các chữ số của một số chính phương . Ví dụ : 13 là số tốt vì 7^2=49 , 4+9=13 . Tìm số số tốt trong 1,2,3,...,2007 ?


Trung bình cộng của các số có 9 chữ số , trong đó có 5 chữ số 5 và 4 chữ...

10-07-2014 - 22:41

Tìm trung bình cộng của các số có 9 chữ số , trong đó có 5 chữ số 5 và 4 chữ số 4 ?


Tồn tại số này là bội số kia

29-06-2014 - 17:35

Với $p$ là số nguyên tố lớn hơn $5$ , xét tập $A=\left \{ p-n^2|n\in \mathbb{N},n^2<p \right \}$ .

Chứng minh trong $A$ có 2 số khác $1$ mà số này là bội số kia .


Cho một dãy số tăng 1,3,4,9,10,12,13,... chứa tất cả số nguyên dương là lũy thừa của 3...

23-01-2014 - 21:31

Cho một dãy số tăng 1,3,4,9,10,12,13,... chứa tất cả số nguyên dương là lũy thừa của 3 hoặc là tổng của các lũy thừa của 3 . 

Tính số hạng thứ 1998 ?


$f:N\rightarrow N$ toàn ánh.$\frac{f(n)}{n...

04-01-2014 - 22:19

Cho $f:N\rightarrow N$ và $f$ toàn ánh . 

Giả sử tồn tại $\frac{f(n)}{n}\rightarrow a$ khi $n\rightarrow +\infty$

Tìm $a$ ?