Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


DarkBlood

Đăng ký: 18-09-2012
Offline Đăng nhập: Riêng tư
***--

Chủ đề của tôi gửi

CMR $\sum \sqrt{1+\dfrac{48a}{b+c}}...

07-09-2014 - 23:25

Cho $a, b, c$ là các số thực không âm và không có hai số nào đồng thời bằng $0.$ Chứng minh rằng
$$\sqrt{1+\dfrac{48a}{b+c}}+\sqrt{1+\dfrac{48b}{c+a}}+\sqrt{1+\dfrac{48c}{a+b}}\geq 15$$
 

Chứng minh rằng $\dfrac{51}{28} \leq \sum...

02-09-2014 - 23:04

Cho $a,b,c$ là các số thực dương thỏa mãn $$7(a^2+b^2+c^2)=11(ab+bc+ca)$$

Chứng minh rằng $$\dfrac{51}{28} \leq \sum \dfrac{a}{b+c} \leq 2$$


$\sqrt{\dfrac{3}{1-x}}+\dfrac{3...

27-08-2014 - 17:58

Giải phương trình $$\sqrt{\dfrac{3}{1-k}}+\dfrac{3}{\sqrt{2(1-2k)}}+\dfrac{2}{\sqrt{1-3k}}=20$$


Chứng minh rằng $PQ$ đi qua $E.$

17-08-2014 - 14:22

Cho tam giác nhọn $ABC,$ trực tâm $H.$ $AH$ cắt $BC$ tại $D.$ $E$ là điểm thuộc đoạn $AD$ sao cho $\widehat{BEC}=90^{\circ}$. $M$ là trung điểm $EH.$ Gọi đường tròn đường kính $AM$ cắt đường tròn $\textrm{Euler}$ của tam giác $ABC$ tại $P, Q.$ Chứng minh rằng $PQ $ đi qua $E.$

Cho hai phương trình $x^2+bx+c=0$ và $x^2-b^2x+bc=0.$ Xác định...

15-06-2014 - 16:49

Cho hai phương trình $x^2+bx+c=0$ $(1)$ và $x^2-b^2x+bc=0$ $(2).$ BIết phương trình $(1)$ có hai nghiệm $x_1, x_2$ và phương trình $(2)$ có hai nghiệm $x_3, x_4$ thỏa mãn điều kiện $x_3-x_1=x_4-x_2=1.$ Xác định $b$ và $c.$