Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


dangerousforyou

Đăng ký: 20-09-2012
Offline Đăng nhập: 25-11-2013 - 16:14
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chuyên đề 1 - Bài Toán Đại số với tham số .

17-11-2013 - 10:56

Bài toán 33: Với giá trị nào của m thì hàm số : $y=\begin{vmatrix}
x^{2}-5x+4
\end{vmatrix} +mx$ có GTNN lớn hơn 1.


Trong chủ đề: Chuyên đề 1 - Bài Toán Đại số với tham số .

17-11-2013 - 10:51

BÀI 32: Với giá trị nào của m thì giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = 4x - x^{2}+\begin{vmatrix}
x - m
\end{vmatrix}$ luôn luôn nhỏ hơn 5


Trong chủ đề: Xác đinh 3 đỉnh tam giác khi biết 1 số yếu tố : tâm nội tiếp, tâm ngoại t...

21-08-2013 - 10:51

Bài 1:

Gọi $M$ là trung điểm của $BC$.

Ta có $\vec{AG}=2\vec{GM}$ nên ($M(-\frac{7}{2};\frac{7}{2})$.

Gọi $B(a;b)$.

Ta có $C(-7-a;7-b)$.

PT các cạnh của tam giác là

$AB: (b+14)(x-2)-(a-2)(y+14)=0$

$AC: (21-b)(x-2)+(a+9)(y+14)=0$

$BC: (2b-7)(x+7/2)-(2a+7)(y-7/2)=0$

Sau đó, khoảng cách từ tâm $J$ đến ba cạnh này bằng nhau.

Ta giải hệ sẽ được nghiệm.

Dạ Giúp em nốt mấy bài kia đi ạ