Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


dangerousforyou

Đăng ký: 20-09-2012
Offline Đăng nhập: 25-11-2013 - 16:14
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình sau: $2x^{2}+5x-1=7\sqrt{x^{2}-1...

17-11-2013 - 11:00

Câu 2:  Giải phương trình sau:
$2x^{2}+5x-1=7\sqrt{x^{2}-1}$

 


Với giá trị nào của m thì hàm số : $y=\begin{vmatrix} x^{2...

17-11-2013 - 10:58

Với giá trị nào của m thì hàm số : $y=\begin{vmatrix}
x^{2}-5x+4
\end{vmatrix} +mx$ có GTNN lớn hơn 1.


Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, Cho tam giác ABC có $C$ thuộc đường t...

22-08-2013 - 19:52

  Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, Cho tam giác ABC có $C$ thuộc đường thẳng$y=2x-4$ đường phân giác trong góc B: $x +y - 1 = 0$ Đường tròn nội tiếp tam giác $ABC$ có tâm $I(0;1)$ tiếp xúc $AC$ tại $E$ và $AB$ tại $F$ sao cho $E$ và $F$ thuộc trục hoành. Xác định 3 đỉnh tam giác $ABC$

 

 


Xác đinh 3 đỉnh tam giác khi biết 1 số yếu tố : tâm nội tiếp, tâm ngoại tiếp trực tâm:

20-08-2013 - 18:36

Bài 1:  Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ có tọa độ đỉnh A$(2;-14)$ trọng tâm G$\frac{-5}{3};\frac{-7}{3}$) và tọa độ tâm đường tròn nội tiếp J$(-2;-6)$. Tìm tọa độ các đỉnh $B$; $C$.

 

 

Bài 2:  Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, Cho tam giác ABC có $C$ thuộc đường thẳng$y=2x-4$ đường phân giác trong góc B: $x +y - 1 = 0$ Đường tròn nội tiếp tam giác $ABC$ có tâm $I(0;1)$ tiếp xúc $AC$ tại $E$ và $AB$ tại $F$ sao cho $E$ và $F$ thuộc trục hoành. Xác định 3 đỉnh tam giác $ABC$

 

Bài 3;  Trong mặt phẳng hệ trục tọa độ $Oxy$ cho tam giác $ABC$ có $A(2;-14)$ , Trực tâm $H(-26;-10)$ Tâm đường tròn nội tiếp $J(-2;-6)$. Xác định tọa độ đinh $B$ và $C$ của tam giác $ABC$

 

 

Bài 4:  Cho tam giác $ABC$ có Tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp là I($\frac{21}{2};\frac{3}{2}$ ) , tâm đường tròn nội tiếp I($\frac{-5}{3};\frac{-7}{3}$). Trực tâm H$(-26;-10)$. Xác định tọa độ 3 đỉnh tam giác ABC


Giải phương trình sau: $\sqrt[4]{2-x} + \sqrt[4]{x}=...

01-01-2013 - 19:07

Giải phương trình sau:
$\sqrt[4]{2-x} + \sqrt[4]{x}=\sqrt[4]{3x+13}$