Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nhatleola96

Đăng ký: 30-09-2012
Offline Đăng nhập: 02-03-2013 - 09:41
-----

#363379 Có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau,trong đó bắt buộc phải có...

Gửi bởi nhatleola96 trong 20-10-2012 - 21:12

có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau,trong đó bắt buộc phải có ba số chẵn và 3 số lẻ


#361698 Tìm giá trị lớn nhất của $P=(x-z)(y-t)$

Gửi bởi nhatleola96 trong 14-10-2012 - 12:21

Cho x,y,z, thuộc R;
$\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}-4x-2y+1=0\\ z^{2}+t^{2}-4z-2t+1=0\end{matrix}\right.$. Tìm giá trị lớn nhất của P=(x-z)(y-t)


#357736 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A=(a-2bc)(b-2ac)(c-2ab)$

Gửi bởi nhatleola96 trong 30-09-2012 - 11:17

Cho $a,b,c\geq 0$ và $a^{2}+b^{2}+c^{2}=2abc+1$
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A=(a-2bc)(b-2ac)(c-2ab)$

___
Bạn xem lại đầu bài coi đó đúng không :S