Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nhatleola96

Đăng ký: 30-09-2012
Offline Đăng nhập: 02-03-2013 - 09:41
-----

Chủ đề của tôi gửi

XĐ M sao cho diện tích AMB lớn nhất

28-01-2013 - 18:27

Trong mặt phẳng Oxy.có parabol ${y^2}=2x$.Có tọa độ điểm A(2;-2), B(8;4). Có M thuộc cung nhỏ AB của parabol. XĐ M sao cho diện tích AMB lớn nhất

tính thể tích tứ diện

18-01-2013 - 09:53

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA(ABCD) và SA=a. Gọi M<N là trung điểm của AD ,SC.
a,Tính thể tích tứ diện BDMN và khoảng cách từ D đến mặt phẳn (BMN)
b,Tính góc giữa hai đường thẳng MN và BD

GPT $(3x + 1)\sqrt {2{x^2} - 1} = 5{x^2} +...

17-01-2013 - 07:30

Giải phương trình: $(3x + 1)\sqrt {2{x^2} - 1} = 5{x^2} + \frac{3}{2}x - 3$

Có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau,trong đó bắt buộc phải có ba số chẵn...

20-10-2012 - 21:12

có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau,trong đó bắt buộc phải có ba số chẵn và 3 số lẻ

tìm lim$\left [ (n+1)^{3}x_{n} \right ]$

14-10-2012 - 12:39

cho dãy số: $x_{n}$:$\left\{\begin{matrix} x_{1}=2 & \\ &x_{n}=(x_{1}+2x_{2}+3x_{3}+.....+(n-1)x_{n})/(n(n^{2}-1)) \end{matrix}\right.. tìm lim \left [ (n+1)^{3}x_{n} \right ]$