Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kuroba Kaito

Đăng ký: 30-09-2012
Offline Đăng nhập: 18-11-2012 - 22:15
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính $\cos, \tan \angle BTO$

18-11-2012 - 21:35

cho đường tròn tâm O, bkính R và đường tròn tâm O' bkính R/2 tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ hai đường kính BC và B'C' // với nhau (B và B' cùng ở 1/2 mp bờ OO').
Giả sử OO' vuông góc với OB. Tính sin,cos,tan của góc BTO

CMR: CH vuông góc với AB.

04-11-2012 - 21:53

Cho nửa đường tròn (O;1/2 AB). Trên cùng nửa mạt phẳng bờ AB vẽ 2 tiếp tuyến Ax và By. C là điểm bất kỳ trên nửa đường tròn. Tiếp tuyến tại C giao Ax và By lần lượt tại M và N. AN giao BM tại H. CMR CH vuông góc với AB.

CM: $\angle ACE = \frac{1}{3}\angle AOE$.

19-10-2012 - 21:31

Cho (O:R) và dây AB. Trên tia đối của tia BA lấy C Sao cho BC=R. Tia CO giao đường tròn tại D và E ( D nằm giữa C và E). CM: $\angle ACE = \frac{1}{3}\angle AOE$

Vào giúp em với các pro

12-10-2012 - 21:15

Cho $(x+\sqrt{x^{2}+3})(y+\sqrt{y^{2}+3})=3$. Tính x+y

Giải phương trình( giúp nhanh các pro)

12-10-2012 - 20:57

Giải phương trình $\sqrt{x-3} + \sqrt{5-x} = x^{2}-8x+18$