Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tranhaily

Đăng ký: 05-10-2012
Offline Đăng nhập: 09-06-2014 - 15:39
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giải phương trình $\frac{1}{x}+\frac...

02-06-2013 - 20:56

$pt\Leftrightarrow \frac{2}{1+\sqrt{x}}=\frac{1}{2\sqrt{x}} \Leftrightarrow x=\frac{1}{9}$


Trong chủ đề: $C_{n}^{k} + 2C_{k}^{k-1}+ C...

02-12-2012 - 20:31

Theo tớ đề phải là $_{n}^{k}\textrm{C}+2_{n}^{k-2}\textrm{C}=_{n+2}^{k}\textrm{C}$. Như thế chứng minh dễ dàng được bằng định lí $_{n}^{k}\textrm{C}+_{n}^{k+1}\textrm{C}=_{n+1}^{k+1}\textrm{C}$

MOD: Viết chữ có dấu + viết hoa đầu dòng .

Trong chủ đề: Tìm số điểm trên hai đường thẳng song tạo $2800$ tam giác biết...

05-11-2012 - 22:31

với tam giác có cạnh thuộc đường thẳng thứ hai thì có 10 cách chọn điểm thứ nhất và $_{n}^{2}\textrm{C}$ cách chọn điểm thứ hai và ba. Với tam giác có cạnh thuộc đường thẳng thứ nhất thì có n cách chọn điểm thứ nhất và $_{10}^{2}\textrm{C}$ cách chọn điểm thứ hai và thứ ba. Tất cả có 2800 cách. Vậy lập được phương trình bậc hai
5$n^{2}$+40n-2800=0. Giải và loại nghiệm thì được n= 20.

Trong chủ đề: Có 100 tấm bìa hình vuông như nhau đánh số từ 1 đến 100, lấy ngẫu nhiên 1...

05-11-2012 - 22:07

a. Số tấm bìa có chữ số 5 là 10+10=20 số. Vậy có 100-20=80 tấm bìa không chứa số 5. P(A)=80/100=0.8.
b. trong 100 tấm bìa có: 50 tấm có số chia hết cho 2;
20 tấm có số chia hết cho 5;
10 tấm có số chia hết cho cả 2 và 5.
Vậy có 50+20-10=60 tấm thoả mãn. P(B)=60/100=0.6.

Trong chủ đề: Tìm số tự nhiên có 7 chữ số thỏa :

24-10-2012 - 23:43

1.Ta nhận xét rằng với mỗi cách chọn bộ số a1a2a3 hay a5a6a7 có duy nhất một cách sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.
Ta xét các trường hợp sau:
- a4= 6; khi đó vì a1 khác 0 và a1 nhỏ nhất nên số cách chọn a1a2a3= $_{5}^{3}\textrm{C}$ = 10 ; còn lại 1 cách chọn a5a6a7. Vậy có 10 số.
- a4= 7; lập luận tương tự có số cách chọn a1a2a3 = $_{6}^{3}\textrm{C}$ = 20 và có $_{4}^{3}\textrm{C}$ = 4 cách chọn a5a6a7. Vậy có 20*4= 80 cách.
- a4= 8 thì có 350 số thoả mãn.
- a= 9 thì có 1120 số thoả mãn.
Vay tổng có 1560 số thoả mãn yêu cầu bài toán.