Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tranhaily

Đăng ký: 05-10-2012
Offline Đăng nhập: 09-06-2014 - 15:39
-----

#364026 Bài toán xếp người lên toa tàu

Gửi bởi tranhaily trong 22-10-2012 - 23:22

Có tất cả 12 ghế trống. 1. Vậy số cách sắp xếp chỗ ngồi bằng số chỉnh hợp chập 4 của 12 phần tử=11880 cách.
2. việc sắp xếp này là một công việc có 3 công đoạn. Công đoạn 1 là chọn toa tàu có 3 người. Công đoạn này có 3 phương án. Công đoạn 2 là sắp xếp chỗ của 3 người trên toa tàu đó. Công đoạn này có số cách chọn bằng số chỉnh hợp chập 3 của 4=24. Công đoạn 3 là chọn chỗ ngồi cho vị khách cuối cùng, có 2*4= 8 cách chọn. Vậy tổng cách sắp xếp là 3*24*8= 576 cách. Xong!