Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


mrsieulonely

Đăng ký: 14-10-2012
Offline Đăng nhập: 21-02-2013 - 21:26
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tinh tích phân $\int \frac{sin2x}{cos^{3}x-sin^{2}x-1}dx$

18-01-2013 - 16:34

Tinh tích phân $\int \frac{sin2x}{cos^{3}x-sin^{2}x-1}dx$
Tinh tích phân suy rộng $\int_{0}^{1}\frac{arcsinx}{x}dx$
Khảo sát sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau
1. $\int_{1}^{+\propto }\left ( 1 - cos\frac{1}{x} \right )dx$
2. $\int_{0}^{1}\frac{sin5x}{\sqrt{1-x^{2}}}dx$
3. $\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}\frac{1-cosx}{x^{\alpha }}dx$

$\lim_{x\rightarrow 2^{-}}\frac{x}...

24-11-2012 - 09:31

Giúp mình một số bài giới hạn
1. $\lim_{x\rightarrow 2^{-}}\frac{x}{1+e^{\frac{1}{x-2}}}$
2. $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{x^{2}+1}-cosx}{sin^{2}x}$

Một số bài toán về giới hạn

22-11-2012 - 07:51

Đây là 1 số bài toán về giới hạn mà em chưa hiểu lắm, mọi người chỉ giúp mình
1. $\lim_{x \to \infty }\left ( \frac{3}{x^{2}}-sin\frac{1}{x} \right )\left ( 1+cos\frac{1}{x} \right )$
2.$ \lim_{x \to \infty }\left ( \frac{2-x+sinx}{x+cosx} \right )$
3. $\lim_{x \to \infty }\left ( 1+\frac{sin9x}{3x} \right )$
4. $\lim_{x \to \infty }\left ( 1+\frac{2}{x} \right )cos\frac{1}{x}$

Một số bài toán về hàm số hợp

21-11-2012 - 21:28

Mình có 1 số bài toán về hàm số hợp không hiểu lắm mọi người chỉ dùm
1.Cho $f\left ( x \right )=x^{2}, g\left ( x \right )=x-7. Tính h\left ( 2 \right ) biết h=g o f$
2. Cho $f\left ( x \right )= x-1, g\left ( x \right )= \frac{1}{x+1}. Tính h\left ( \frac{1}{2} \right ) biết h=g o f$
3. Cho $f\left ( x \right )= \sqrt{x},g\left ( x \right )= \frac{x}{4},h\left ( x \right )= 4x-8.Tìm biểu thức của hàm số h o g o f$
4. Cho $f\left ( x \right )=1 + \frac{1}{x}. Biết (f o g)(x) = x. Tìm g\left ( x \right )$

Tìm $\lim_{n \to \infty }x_{n}$

14-11-2012 - 10:48

Gíup mình 1 bài giới hạn dãy số. Biết dãy $x_{n+1}=\frac{5+x_{n}^{2}}{2x_{n}}$ có giới hạn. Tìm $\lim_{n \to \infty }x_{n}$