Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


VNSTaipro

Đăng ký: 14-10-2012
Offline Đăng nhập: 26-11-2014 - 23:36
****-

Chủ đề của tôi gửi

$\sum a^{3}(b^{2}+c^{2})\leq 2$

21-04-2014 - 11:32

Với $a,b,c$ là các số không âm thỏa $a+b+c=2$. Chứng minh:

$\sum a^{3}(b^{2}+c^{2})\leq 2$


$\sum \sqrt{a+(b-c)^{2}}\geq \sqrt{3...

20-01-2014 - 08:17

Với $a,b,c>0$ $a+b+c=1$. Chứng minh:

$\sum \sqrt{a+(b-c)^{2}}\geq \sqrt{3}$


$P=a+b+c-\frac{1}{2}(\sum \sqrt[3]{\f...

16-01-2014 - 18:54

Với $a,b,c>0$ thoả $ab+bc+ca=3abc$. Tìm MIN của:

$P=a+b+c-\frac{1}{2}(\sum \sqrt[3]{\frac{a^{3}+b^{3}}{2}})$


$\frac{\sum a^{2}}{\sum ab}+\fra...

07-12-2013 - 16:44

Với $a,b,c$ là các số không âm. Chứng minh:

$\frac{\sum a^{2}}{\sum ab}+\frac{8abc}{\prod (a+b)}\geq 2$


GTNN của $\sum \frac{a^{2}}{b+c+d}$

06-12-2013 - 17:51

Cho $a,b,c,d,e$ là các số thực thỏa $a^{2}+b^{2}+c^{2}+d^{2}+e^{2}=1$

Tìm Min của $\frac{a^{2}}{b+c+d}+\frac{b^{2}}{c+d+e}+\frac{c^{2}}{d+e+a}+\frac{d^{2}}{e+a+b}+\frac{e^{2}}{a+b+c}$