Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vuvo98

Đăng ký: 18-10-2012
Offline Đăng nhập: 14-04-2016 - 15:44
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải hệ phương trình hay

12-04-2016 - 22:19

Các bạn giải hộ mình câu này
$\left\{\begin{matrix} (x-1)(2x+y+10)=\sqrt{y+2}-\sqrt{2-2x} & & \\ 4(x+4)(x+6)=3(\sqrt[3]{2y+5}-2y-5) & & \end{matrix}\right.$

bất phương trình vô tỷ hay

07-03-2016 - 18:32

Các bạn cho mình hỏi mình làm bài này có đúng không mà không ra đúng kết quả là $x^{2}\geq 2$

$\frac{1}{\sqrt{x^{2}+1}} +\frac{1}{\sqrt{3x^{2}-5}}\leq \frac{2}{\sqrt{x^2-2}+1}$

Đặt $ \sqrt{x^{2}+1}=a, \sqrt{3x^{2}-5}=b$
 $(a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})\geq 4$
=> $(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})\geq \frac{4}{a+b}$
Sau đó có $\frac{4}{a+b}\leq \frac{2}{\sqrt{x^2-2}+1}$
thay a, b vào giải tiếp thì có $x^{2}\geq 3$

Câu chuyện thi đại học

14-02-2016 - 11:46

Cho mình hỏi nếu muốn ôn thi đại học phần bất đẳng thức và min max nên bắt đầu từ đâu cần những sách gì


Phương trình logarit khó

10-12-2015 - 17:29

Giải hộ mình phương trình

$3log_{2}(\sqrt[3]{x^{2}+x+1})-log_{\frac{1}{2}}(x^{4}+x^{2}+4)=log_{2}(x^{2}+2x+3)$


$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{x} + (\sqrt{3}-\sqrt{2})^{x}=(\sqrt...

25-11-2015 - 10:38

Mọi người giúp mình chứng minh phương trình này vô nghiệm với

$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{x} + (\sqrt{3}-\sqrt{2})^{x}=(\sqrt{5})^{x}$