Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hand of god

Đăng ký: 18-10-2012
Offline Đăng nhập: 22-06-2015 - 15:12
****-

Chủ đề của tôi gửi

Một giải xổ số có 100 vé đánh số từ 0-99

15-06-2015 - 14:20

1, Một giải xổ số có 100 vé đánh số từ 0-99.Mỗi lần quay chỉ có 1 số trúng giải. Hãy tính xác suất để:

    a, Trong 100 lần quay có 1 số trúng giải ít nhất 3 lần.

    b, Trong 100 lần quay số không có lần nào số 68 trúng giải.

2, Trong tủ đựng giày có 8 đôi giày khác nhau. Lấy ngẫu nhiên từ tủ ra 4 chiếc giày. Tính xác suất sao cho trong 4 chiếc lấy ra:

  a,Có ít nhất 1 đôi  giày.

  b, Có đúng 1 đôi giày.


$P = \frac{1}{\sqrt{5a^{2}+2ab+2b^{2...

18-12-2013 - 19:03

Cho các số thực a, b, c > 0 và thỏa mãn  

 

$15\left ( \frac{1}{a^{2}}+\frac{1}{b^{2}}+\frac{1}{c^{2}} \right ) = 10\left ( \frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca} \right ) +2014$.Tìm giá trị lớn nhất 

$P = \frac{1}{\sqrt{5a^{2}+2ab+2b^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{5b^{2}+2bc+2c^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{5c^{2}+2ca+2a^{2}}}$


$P= \frac{10a}{bc} + \frac{11b}{ca...

04-12-2013 - 22:43

Cho các số thực $a,b,c \epsilon \left [ 1,2 \right ]$ .Tìm giá trị lớn nhất của

$P= \frac{10a}{bc} + \frac{11b}{ca}+ \frac{2012c}{ab}$


$\left\{\begin{matrix} x^{3}+3x^{2...

29-11-2013 - 20:54

Giải phương trình

$\left\{\begin{matrix} x^{3} + 3x^{2}y^{2}+1 = 0& & \\ 8y^{3}+ 3xy + 1 = 0 & & \end{matrix}\right.$


$x^{4}+y^{4}+z^{4}+xyz\left ( x+y+z \right...

18-11-2013 - 19:03

Cho $x,y,z> 0$.Chứng minh

$x^{4}+y^{4}+z^{4}+xyz\left ( x+y+z \right ) \geq xy\left ( x^{2}+y^{2} \right ) +yz(y^{2}+z^{2})+zx(z^{2}+x^{2})$