Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


conan98md

Đăng ký: 23-10-2012
Offline Đăng nhập: 01-02-2016 - 22:07
*****

Chủ đề của tôi gửi

CM: $\frac{R}{r} \geq 1+\sqrt{2}$

25-01-2016 - 17:49

cho R, r là bán kính mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp của hình chóp tứ giác đều.

 

CM: $\frac{R}{r} \geq 1+\sqrt{2}$


Cho các số thực không âm $x,y,z$ thỏa $\sqrt{1+x^2}+...

26-10-2015 - 00:36

Cho các số thực không âm $x,y,z$ thỏa $\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1+2y}+\sqrt{1+2z}=5$.Chứng minh rằng:
$$ 2x^3+y^3+z^3 \le 64$$

cho hbh ABCD đỉnh C(1;4), trực tâm tam giác BCD là H(2;2).......

18-06-2015 - 10:29

Trong mp Oxy, cho hbh ABCD đỉnh C(1;4), trực tâm tam giác BCD là H(2;2). Gọi (C) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD. Tiếp tuyến

 

của (C) tại B có pt : 3x-y -2=0. Tìm điểm  A, B, D biết (C) qua E(2;-1) và xA <5


Tìm max của P=$\frac{1}{\sqrt{1+a^{2}...

18-03-2015 - 22:09

Cho hai số thực a,b thuộc (0;1) thoã mãn: $(a^{3}+b^{3})(a+b)-ab(a-1)(b-1)=0$
 
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:
 
P=$\frac{1}{\sqrt{1+a^{2}}}$+$\frac{1}{\sqrt{1+b^{2}}}$+ab-$(a-b)^{2}$

cho hình chóp $SABC$ gọi $K,N$ là trung điểm của $SA$ và...

06-11-2014 - 14:43

cho hình chóp $SABC$ gọi $K,N$ là trung điểm của $SA$ và $BC$. Điểm $M$ thuộc $SC$ thỏa mãn $3SM=2MC$
a/ Tính tỷ số diện tích của tam giác $SAC$ và $AKM$
b/ Mặt phẳng P qua K và song song với $AB;SC$. Hỏi $(P)$ có đi qua điểm N hay không?
c/Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng $(KMN)$
d/ CM: KN chia thiết diện thành hai phần bằng nhau